KORZYŚCI:

  • ABY ZAŁOŻYĆ LOKATĘ WYSTARCZY WPŁACIĆ 1.000 zł
  • WYSOKIE OPROCENTOWANIE – aż do 5% w skali roku,
  • KRÓTKI OKRES LOKATY - trzy miesiące
  • WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA NALICZANA PROGRESYWNIE od nadwyżki środków,
  • WYSTARCZY JUŻ KWOTA POMIĘDZY 1000 zł a 15 000 zł,
  • PEWNY ZYSK – oprocentowanie lokaty stałe,
  • ODSETKI DO DYSPOZYCJI KLIENTA - odsetki naliczane po okresie deponowania są stawiane do dyspozycji Klienta (mogą być wypłacone lub doliczone do lokaty powiększając jej kapitał),
     
O PRODUKCIE

MIN. KWOTA – 1.000 zł
MAX. KWOTA – 15.000 zł
STOPA PROCENTOWA – do 5%
OKRES DEPONOWANIA -  3 miesiące
KAPITALIZACJA ODSETEK - po zakończonym okresie deponowania
ODNAWIALNOŚĆ – odnawia się na warunkach Lokaty standardowej o stałej stopie procentowej, zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu odnowienia
WALUTA – PLN
OPROCENTOWANIE – stałe, uzależnione od nadwyżki środków na lokacie
KANAŁY SPRZEDAŻY – Oddział, Oddział Telefoniczny.
DOCELOWA GRUPA KLIENTÓW – osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych będące rezydentami lub nierezydentami w rozumieniu Prawa dewizowego nie posiadające w ostatnich 6 miesiącach produktów oszczędnościowych w PLUS BANK S.A.
INNE – nie ma konieczności zakładania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
OPŁATY I PROWIZJE
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
ZŁÓŻ WNIOSEK W ODDZIALE LUB TELEFONICZNIE

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą:
SPRAWDŹ RÓWNIEŻ:
pozostałe lokaty więcej