2014-01-16
plusbank24.pl - nowa szata graficzna bankowości elektronicznej PLUS BANK S.A.
plusbank24.pl - nowa szata graficzna bankowości elektronicznej PLUS BANK S.A.
 
Z dniem 16 stycznia 2014 r. PLUS BANK S.A. udostępnił klientom indywidualnym i firmom, nową szatę graficzną systemu bankowości elektronicznej plusbank24.pl. Zmianie uległa kolorystyka oraz grafika nawiązująca
do stylistyki, w jakiej utrzymany jest serwis informacyjny plusbank.pl.

 
System bankowości elektronicznej plusbank24.pl to kolejny element nowego wizerunku Banku. Celem szczegółowo zorganizowanych działań Banku jest nawiązanie wprost do marki PLUS BANK S.A. oraz do barw i logo operatora sieci komórkowej Plus. Wskazuje na powiązanie ofert PlusBanku i Plusa, a równocześnie na zwiększanie wymiernych korzyści dla klientów obu spółek. W efekcie, w niedalekiej przyszłości spodziewany jest dynamiczny przyrost zadowolonych i lojalnych klientów Banku o nowych klientów Plusa.
 
Dostęp do systemu bankowości elektronicznej PLUS BANK S.A. jest możliwy zarówno bezpośrednio
z witryny plusbank24.pl, jak też poprzez aktywny link - odnośnik ze strony głównej plusbank.pl.
 
Zdaniem Pawła Reichelta - Dyrektora Departamentu Bankowości Elektronicznej PLUS BANK S.A. – Istotne jest,
że przy zmianie szaty graficznej bankowości elektronicznej, zachowany został układ systemu i dotychczasowe hasła dostępowe klientów. Nie chcieliśmy zmieniać sposobu nawigacji i przyzwyczajeń użytkowników w związku
ze zmianą serwisu.
Emilia Zychowicz z Departamentu Marketingu PLUS BANK S.A. dodaje, iż – utrzymanie spójności serwisu informacyjnego z systemem bankowości elektronicznej w obrębie domeny jak też samego wizerunku stanowiło priorytet. Osiągnięty efekt pracy cieszy, ale najważniejsza jest dla nas satysfakcja klientów, którą w tym zakresie zamierzamy stale monitorować i jej podporządkowywać zarówno funkcjonalność systemu plusbank24.pl, jak też jego estetykę.

Źródło: PlusBank
 
Kontakt z mediami:
Mikołaj Jabłoński, tel. 728 828 544, e-mail: mikolaj.jablonski@plusbank.pl, plusbank.pl
 

2014-01-14
PLUS KONTO w ofercie PLUS BANK
więcej
2014-01-17
PLUS BANK S.A. wprowadza bankowość mobilną
więcej