Centrum Obsługi Klienta
Z Centrum Obsługi Klienta możesz się kontaktować od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 21.00.
                                                         (koszt według taryfy operatora)
 
Możesz do nas napisać E-MAIL POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY, a także ZOSTAWIĆ SWÓJ NUMER TELEFONU.
plus bank s.a.
ul. Ostrobramska 77,
04-175 Warszawa 


KRS nr 0000096937, Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
NIP 781-00-14-345, REGON 630520298 

Kapitał zakładowy wynosi 281 881 616,58 złotych, został w całości opłacony.
W przypadku utraty karty wydanej przez PLUS BANK S.A. (zgubienie lub kradzież) należy niezwłocznie dokonać jej zastrzeżenia telefonicznie w centrum autoryzacyjno- rozliczeniowym Banku pod numerem telefonu +48 61 856 52 64 (czynne 24h przez 7 dni w tygodniu) lub zgłosić fakt utraty karty osobiście w najbliższej placówce Banku.