FAQ
FAQ
Dlaczego Bank zmienia nazwę? Jakie są konsekwencje zmiany nazwy?
Bank zmienia nazwę w wyniku rozpoczęcia długofalowej współpracy z operatorem sieci PLUS. Współpraca podmiotów ma na celu wykorzystanie szans rynkowych, które łączy ponad 20 letnie doświadczenie działalności w sektorze bankowym z technologią, oferowaną prze Operatora. PLUS BANK będzie oferował obecnym i przyszłym Klientom Banku nowoczesne produkty finansowe i telekomunikacyjne , gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości obsługi.
Czy nie zmienią się warunki dotychczasowych zawartych z Bankiem umów kredytowych i depozytowych? Czy zmienią się numery rachunków? Czy będzie trzeba podpisywać dodatkowe dokumenty do umów?
Przyjęcie nowej nazwy i nowej marki nie oznacza jakichkolwiek zmian w formalnych relacjach banku z jego klientami:
 • wszystkie umowy zawarte z bankiem zachowują swoją ważność,
 • nie zmieniają się numery rachunków klientów,
 • karty płatnicze na których widnieje dotychczasowa nazwa Banku będą honorowane do momentu utraty ich ważności (data wskazana na karcie).
 • Czy mogę nadal posługiwać się kartą debetową z logo INVEST-BANK?
  Tak. Karty płatnicze INVEST-BANK będą honorowane do momentu utraty ich ważności (data wskazana na karcie). Dostęp do sieci bankomatów dawnego INVEST-BANK S.A nie ulega zmianie.
  Czy mogę wymienić kartę na nową kartę z logo PLUS BANK S.A.?
  Karty będą wymieniane automatycznie na nowe wzornictwo na miesiąc przed wygaśnięciem terminu ważności. Do tego momentu karty nie będą wymieniane.
  Kiedy będę mógł skorzystać z nowych produktów PLUS BANK S.A.?
  Na początku stycznia 2014 roku zostaną wprowadzone nowe produkty finansowe PlusBanku.
  Gdzie będzie dostępna oferta PLUS BANK S.A.?
  Oferta PlusBanku będzie dostępna w dotychczasowych Oddziałach INVEST-BANK S.A. a już z początkiem kwietnia 2014r z oferty PlusBanku będzie można skorzystać w Punktach Obsługi Sprzedaży sieci Plus
  Jaki będzie adres strony internetowej PLUS BANK S.A.?
  Na początku stycznia 2014 roku zostanie udostępniony nowy adres strony internetowej www.plusbank.pl. Do tego momentu klienci nadal mogą korzystać ze strony investbank.pl oraz panelu logowania ibnet24.pl. Po tej zmianie, użytkownicy odwiedzający:
 • investbank.pl zostaną automatycznie przekierowani na stronę plusbank.pl z komunikatem dotyczącym zmiany nazwy Banku,
 • ibnet24.pl strona systemu IBnet24 pozostanie bez zmian do czasu zmiany szaty graficznej systemu. Zmiany będą komunikowane Klientom za pośrednictwem systemu IBnet24.
 • Czy zmiana nazwy na PLUS BANK S.A. wiąże się ze zmianą właścicielską?
  Zmiana nazwy nie oznacza zmian właścicielskich Banku. Bank pozostaje w rękach Pana Zygmunta Solorza-Żaka i spółek zależnych. Akcjonariat Banku nie ulega zmianie i pozostaje instytucją z polskim kapitałem i polskimi właścicielami.
  Czy środki w PLUS BANK S.A. są objęte ochroną BFG?
  Wszystkie środki zdeponowane w PLUS BANK S.A. objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
  Kiedy rozpocznie się wymiana oznakowania zewnętrznego nad Oddziałem Operacyjnym?
  Wymiana oznakowania zewnętrznego rozpocznie się z początkiem 2014r i zakończy się na przełomie lutego i marca 2014r i obejmie wszystkie Oddziały Banku. Zmiana wyglądu zewnętrznego Oddziału to pierwszy etap zmiany identyfikacji zewnętrznej i wewnętrznej PLUS BANK S.A. zgodnych z nowymi standardami.
  Czy zmiana nazwy będzie oznaczać zmianę opłat za prowadzenie ROR-ów i innych opłat?
  Bank nie zmienia Tabeli Opłat ani Taryfy Oprocentowania w związku ze zmianą nazwy. Wszystkie umowy i warunki prowadzenia kont i lokat zostają na takich samych warunkach, dostępne na stornie investbank.pl. Od stycznia PlusBank wprowadzi ofertę nowych produktów finansowych o nowej Tabeli Opłat.
  Czy w związku z nową nazwą klienci banku będą mieli jakieś rabaty lub preferencyjne warunki przy korzystaniu z usług operatora telefonii komórkowej PLUS?
  Oferta PlusBanku została tak przygotowana, aby klient będący klientem sieci Plus mógł otrzymać zniżki, rabaty i promocje. Pełna oferta i warunki promocji będą prezentowane od stycznia 2014 roku.
  Czy będzie więcej Oddziałów PLUS BANK S.A.?
  Liczba placówek PlusBanku pozostaje bez zmian. Wszystkie oddziały INVEST-BANK S.A. zostaną przekształcone w PLUS BANK S.A.
  Czy będzie można podpisać umowę telefonii komórkowej w oddziale PlusBanku?
  Oddziały PlusBanku będą oferować produkty bankowe, nie będzie możliwości podpisania w Oddziale PlusBanku umowy telekomunikacyjnej.
  Czy po zmianie nazwy nadal będę miał oddział Banku w moim mieście, czy będę musiał gdzieś dojeżdżać do placówki?
  Adresy placówek nie ulegną zmianie. Państwa dotychczasowy oddział INVEST BANK S.A. pozostanie tam, gdzie był do tej pory, zostanie jedynie oznakowany nowym logiem PlusBanku.
  Czy bankomaty PLUS BANK S.A. i Euronetu nadal pozostaną bez opłaty za wypłatę środków?
  Warunki pozostają takie same jak do tej pory.
  Czy w związku ze zmianą nazwy będę musiał otrzymać nowy login i hasło do IBnet24? Czy będzie można logować się do swoich rachunków na starych zasadach (IBnet24 - www.ibnet24.pl) czy strona logowania zostanie przeniesiona?
  Nie. Państwa dotychczasowe loginy i hasło będą nadal obowiązywać w nowej bankowości elektronicznej PlusBank24. Po zmianie szaty graficznej użytkownicy będą przekierowani na nową domenę plusbank24.pl
  Czy zmieni sie wystrój placówek ?
  Tak. W I i II kwartale 2014 roku Oddziały Banku przejdą proces wymiany, dostosowując Oddziały PLUS BANK S.A. do nowej koncepcji aranżacji wnętrz.
  Czy w związku z planowanymi zmianami Bank zamierza likwidować Placówki?
  Bank nie planuje zamknięć placówek z powodu zmiany nazwy Banku.
  Czy Klienci INVEST-BANK S.A. stają się automatycznie klientami PLUS BANK?
  Tak. Klienci zostaną poinformowani pisemnie o zmianie. Klienci automatycznie stają się klientami PLUS BANK S.A. Dla klienta nie ma potrzeby odwiedzenia Oddziału Banku lub zgłaszania się w oddziale Banku. W przypadku odnowień lokat lub zmiany danych do istniejących umów – zmiany będą dokonywane na nowych wzorcach umów.
  Czy w placówkach PLUS BANK S.A. będą mógł także załatwić sprawy związane z zakupem oferty PLUS w zakresie telefonów, kupić doładowanie, zmienić pakiet, itp.
  Oddziały PlusBanku będą oferować produkty bankowe, w Oddziale PlusBanku nie będzie możliwości zawarcia umowy telekomunikacyjnej lub zmiany pakietu usług oferowanych przez Plus. Dokupienie doładowania będzie możliwe za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
  Czy klienci zostaną poinformowani o zmianie nazwy Banku i w jakiej formie?
  Tak, klienci zostaną listownie poinformowani o zmianie nazwy na PLUS BANK S.A. a użytkownicy bankowości elektronicznej, będą poinformowani po zalogowaniu się w systemie IBnet24.pl. Informacje będą dostępne na stronie internetowej www.investbank.pl/plusbank/ oraz wyeksponowane w Oddziale Banku.
  Czy zmienią się warunki oprocentowania kredytów i lokat?
  Nowa oferta PLUS BANK S.A. będzie dostępna już od stycznia 2014 roku. Wtedy będą dostępne nowe produkty i oferta PLUS BANK S.A. która zdecydowanie odbiega od aktualnej oferty dostępnej na rynku. Zapraszamy – już dziś proszę o pozostawienie numeru telefonu – oddzwonię w stycznia do Pana/Pani jako pierwszej z nową ofertą.
  Kto będzie teraz administratorem moich danych osobowych?
  Administratorem danych osobowych jest ten sam podmiot. W dniu 6 grudnia 2013 podmiot ten zmienił nazwę z INVEST-BANK S.A. Na PLUS BANK S.A.
  Zmienia się tylko logo czy dane Banku też?
  Zmienia się tylko logo i nazwa Banku. Dane adresowe Oddziałów Banku oraz dane teleadresowe Centrum Obsługi Klienta pozostają niezmiennie te same. Aktualne dane dotyczące Banku są dostępne na domenie investbank.pl a od stycznia 2014 roku na plusbank.pl
  Czy wszystkie zapisy i pełnomocnictwa będą obowiązywać, czy potrzebne będzie ich uaktualnienie?
  Wszystkie ustanowione przez Państwa pełnomocnictwa oraz umowy pozostaną bez zmian i będą nadal obowiązywać zgodnie z ich zapisami. Nie wymaga to podpisywania nowych umów lub aneksowania istniejących umów.
  Co z moimi poleceniami zapłaty?
  Polecenia zapłaty złożone w INVEST-BANKU będą nadal realizowane przez PLUS BANK bez konieczności zgłaszania nowego polecenia zapłaty.
  Czy jak się zmieni nazwa banku nie będę musiał spłacać kredytu (podpisywałem przecież umowę z Invest Bankiem).
  Zobowiązania wynikające z posiadania kredytów w INVEST-BANK S.A. pozostają i mają być spłacane wg. harmonogramu spłat ustalonego w dniu podpisywania umowy z dawnym INVEST-BANK S.A.
  Dlaczego w tytule dokumentów jest PLUS BANK a na pieczątce jest nazwa INVEST BANK S.A.?
  Ze względu na wpis do KRS (wyciąg do wglądu w Oddziale operacyjnym), w którym Oddział Banku figuruje jako Oddział Operacyjny INVEST BANK S.A. Do momentu zmiany wpisu w KRS pieczątki i stemple Banku wykorzystywane przy podpisach umów i transakcji kasowych będą zawierały nazwę INVEST-BANK S.A.
  Czy już dostępne są nowe regulaminy PLUS BANK S.A. na stronie www.investbank.pl?
  Tak. Na stronie podmienione zostały Regulaminy, Tabela i Taryfa z nagłówkiem PLUS BANK S.A.