Formularz kontaktowy dla firmAdministratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do prawidłowej obsługi niniejszego formularza.
Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawiania w ramach przysługujących mi uprawnień regulowanych art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Jednocześnie jestem świadom/a, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

X