Biuro prasowe

Nagrody

  • Certyfikat Jakość Roku 2017 za Kredyt Konsolidacyjny Jedna Rata
  • Certyfikat Jakość Roku SREBRO
  • nagroda dla NAJLEPSZEGO
    ANALITYKA MAKROEKONOMICZNEGO 2009
  • w kategorii najlepszy polski
    Bank LAUR KLIENTA 2010
  • certyfikat programu SPRZEDAJEMY ETYCZNIE 2011 Firma godna zaufania Klientów

Wyniki banku

 

AKTYWA wartość (w tys. zł) PASYWA wartość (w tys. zł)
Środki pieniężne 45 244 Kapitały własne 305 919
Kredyty i pożyczki 1 836 822 Zobowiązania wobec sektora finan. 10 453
Papiery wartościowe 498 653 Zobowiązania wobec sektora niefin. i budżet. 2 235 554
Aktywa trwałe 153 698 Pozostałe pasywa 22 978
Pozostałe aktywa 28 422 Strata netto -12 065
Razem aktywa 2 562 839 Razem pasywa 2 562 839

Dane na 31-12-2016 r.

akcjonariat PLUS BANK SA

Większościowym akcjonariuszem i udziałowcem PLUS BANK S.A., dotyczy kapitału zakładowego i głosów WZA, w sposób bezpośredni i pośredni, jest Pan Zygmunt Solorz.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku spełniają wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

HistoriaPLUS BANK S.A. to jeden z pierwszych, prywatnych banków prowadzących działalność od 1991 roku, który obecnie pod nową marką PLUS BANK S.A. (od grudnia 2013) wykorzystuje kompetencje ponad dwudziestoletniego doświadczenia w sektorze bankowym i najnowsze rozwiązania technologiczne oferowane we współpracy ze strategicznymi partnerami Banku, tj. Polkomtel Sp. z o.o. i Cyfrowym Polsatem, zapewniając bezpieczną i korzystną ofertę usług finansowych dla swoich klientów.

PLUS BANK S.A. jest sieciowym bankiem oferującym pełne spektrum usług bankowych dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Jest bankiem uniwersalnym, z ofertą bankowości tradycyjnej, a dla Klientów ceniących sobie mobilny aspekt bankowości osobistej, również bankowości mobilnej. Z usług Banku można korzystać w blisko 100 Oddziałach PLUS BANK S.A., 3 Centrach Korporacyjnych oraz w ponad 1200 Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Plusa. Nadrzędnym obowiązkiem PLUS BANK S.A. jako instytucji zaufania publicznego jest dbałość o bezpieczeństwo usług bankowych oferowanych Klientom, którymi zajmuje się organizacja licząca ponad 1.000 pracowników w sieci Oddziałów Operacyjnych.

PLUS BANK S.A. jest bankiem polskim, z polską strukturą właścicielską, powstałym na kapitale polskim. Bank aktywnie uczestniczy w działaniach o charakterze społecznym, współpracując z Fundacją Polsat od 1996 roku, wspierając jej statutową działalność, a tym samym szczytne cele charytatywne.
X