Biuro prasowe

Nagrody

  • Certyfikat Jakość Roku 2017 za Kredyt Konsolidacyjny Jedna Rata
  • Certyfikat Jakość Roku SREBRO
  • nagroda dla NAJLEPSZEGO
    ANALITYKA MAKROEKONOMICZNEGO 2009
  • w kategorii najlepszy polski
    Bank LAUR KLIENTA 2010
  • certyfikat programu SPRZEDAJEMY ETYCZNIE 2011 Firma godna zaufania Klientów

Wyniki banku

 

AKTYWA wartość (w tys. zł) PASYWA wartość (w tys. zł)
Środki pieniężne 45 244 Kapitały własne 305 919
Kredyty i pożyczki 1 836 822 Zobowiązania wobec sektora finan. 10 453
Papiery wartościowe 498 653 Zobowiązania wobec sektora niefin. i budżet. 2 235 554
Aktywa trwałe 153 698 Pozostałe pasywa 22 978
Pozostałe aktywa 28 422 Strata netto -12 065
Razem aktywa 2 562 839 Razem pasywa 2 562 839

Dane na 31-12-2016 r.

akcjonariat PLUS BANK SA

NAZWA Udział % w kapitale
zakładowym posiadacza akcji
Akcjonariusze posiadający
ponad 5% głosów na WZA
    Zygmunt Solorz 2,050 6,690
    Karswell Ltd  47,339 31,85  
    Prepersento Ltd  2,447 7,998
Supremonto Ltd  4,051 9,999
  Bithell Holdings Limited 7,573 8,984
 Reddev Investments Limited    9,498 8,337
Inwestycje Polskie Trzy sp. z o.o. sp. k  7,518 8,981
 WBN Holding LTD 9,992 7,204
Stasalco LTD 9,041 9,648
 

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku spełniają wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

HistoriaPLUS BANK S.A. to jeden z pierwszych, prywatnych banków prowadzących działalność od 1991 roku, który obecnie pod nową marką PLUS BANK S.A. (od grudnia 2013) wykorzystuje kompetencje ponad dwudziestoletniego doświadczenia w sektorze bankowym i najnowsze rozwiązania technologiczne oferowane we współpracy ze strategicznymi partnerami Banku, tj. Polkomtel Sp. z o.o. i Cyfrowym Polsatem, zapewniając bezpieczną i korzystną ofertę usług finansowych dla swoich klientów.

PLUS BANK S.A. jest sieciowym bankiem oferującym pełne spektrum usług bankowych dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Jest bankiem uniwersalnym, z ofertą bankowości tradycyjnej, a dla Klientów ceniących sobie mobilny aspekt bankowości osobistej, również bankowości mobilnej. Z usług Banku można korzystać w blisko 100 Oddziałach PLUS BANK S.A., 3 Centrach Korporacyjnych oraz w ponad 1200 Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Plusa. Nadrzędnym obowiązkiem PLUS BANK S.A. jako instytucji zaufania publicznego jest dbałość o bezpieczeństwo usług bankowych oferowanych Klientom, którymi zajmuje się organizacja licząca ponad 1.000 pracowników w sieci Oddziałów Operacyjnych.

PLUS BANK S.A. jest bankiem polskim, z polską strukturą właścicielską, powstałym na kapitale polskim. Bank aktywnie uczestniczy w działaniach o charakterze społecznym, współpracując z Fundacją Polsat od 1996 roku, wspierając jej statutową działalność, a tym samym szczytne cele charytatywne.
X