2020-06-15
Informacja dotycząca zawieszenia spłat rat kredytu


Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu nt. jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki - moratorium pozaustawowe opublikowanego na stronie Banku 1 czerwca 2020 r.  informujemy, że od 8 czerwca 2020 r. wnioski o zawieszenie spłat rat kredytu powinny być składane na nowym wzorze formularza dostępnym tutaj.

Zmianie uległ również okres (liczba rat) na jakie można zawieść spłatę:

  • dla klientów detalicznych wynosi on aktualnie maksymalnie 6 rat kapitałowo-odsetkowych lub 6 rat kapitałowych, w tym łączna suma zawieszeń spłat to 6 rat dla kredytu niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta.
  • dla klientów instytucjonalnych wynosi on aktualnie maksymalnie:
    a.     3 raty kapitałowo-odsetkowe, w tym łączna suma zawieszeń spłat to 3 raty kapitałowo-odsetkowe dla kredytu niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta,
    b.     6 rat kapitałowych, w tym łączna suma zawieszeń spłat to 6 rat kapitałowych dla kredytu niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta.

Okres spłaty  kredytu zostanie wydłużony o taką liczbę miesięcy, na jaką nastąpiło zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych.

Przed podpisaniem aneksu do umowy kredytu Bank  informuje Klienta o szacunkowej wysokości raty kapitałowo-odsetkowej po okresie zawieszenia spłat rat kredytu. Wysokość rat kredytu obowiązująca po okresie zawieszenia rat, zostanie klientowi podana w harmonogramie spłat kredytu, dostarczonym po zawarciu aneksu. Klient może odstąpić od aneksu w terminie 21 dni od jego podpisania.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2020 r.2020-06-01
Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki - moratorium pozaustawowe
więcej
2020-06-30
Przedłużenie okresu obowiązywania jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowego
więcej

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu