2017-08-07
Ochrona Mastercard Debit

Bezpłatne ubezpieczenie karty Mastercard Debit ochroni zagraniczne wypłaty z bankomatów. Ubezpieczeni są wszyscy posiadacze aktywnych i ważnych kart Mastercard Debit w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017. Pakiet ubezpieczenia obejmuje ochronę pieniędzy wypłaconych z bankomatów poza granicami Polski i można z niego korzystać wielokrotnie.

 

Poniżej niezbędne informacje na temat ubezpieczenia oraz warunki, jakie należy spełnić aby otrzymać gwarancję wypłaty świadczenia:

  • warunki ubezpieczenia i formularz zgłoszenia szkody są dostępne na www.mastercard.pl,
  • szkodę należy zgłosić niezwłocznie nie całodobowej infolinii AXA Assistance pod numerem + 48 22 575 95 44,
  • kradzież lub rabunek należy zgłosić lokalnej policji w ciągu 48 h od momentu zdarzenia,
  • należy zachować potwierdzenie wypłaty i kopię policyjnego raportu, a także wypełnić formularz zgłoszenia szkody dostępny na www.mastercard.pl,
  • formularz zgłoszenia szkody wraz z dokumentami należy przesłać na adres mailowy: quality@axa-assistance.pl lub pocztą tradycyjną na adres: AXA Assistance Dział Likwidacji Szkód, ul. Prosta 68, 00 – 838 Warszawa,
  • szkoda zostanie zlikwidowana w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zgłoszenia do Centrum Alarmowego oraz nie dłuższym niż 14 dni od momentu wpłynięcia wymaganych dokumentów.


2017-07-27
Wnioski w Programie „500+”
więcej
2017-08-18
Kredyt PlusBanku wyróżniony przez TotalMoney.pl
więcej

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X