2020-02-28
Rozliczenie kredytu w związku z decyzją TSUEPLUS BANK S.A. informuje, że w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytu konsumenckiego, do  którego ma zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, będzie dokonywać proporcjonalnego zwrotu kosztów udzielenia kredytu.

1.      W przypadku wcześniejszych spłat kredytu dokonywanych od 06.02.2020 r. – rozliczenie kredytu, w tym kosztów jego udzielenia, jest dokonywane automatycznie, bez konieczności składania odrębnej dyspozycji.

2.      W przypadku wcześniejszych spłat kredytu dokonanych od 11.09.2019 r. do 05.02.2020 r. – nastąpi ponowne rozliczenie kredytu, w tym kosztów jego udzielenia, bez konieczności składania odrębnej dyspozycji, o czym klient zostanie poinformowany listownie.

3.       W przypadku wcześniejszych spłat kredytu dokonanych przed 11.09.2019 r. – należy złożyć poprzez Formularz Kontaktowy na stronie internetowej Banku wniosek o zwrot kosztów udzielenia kredytu (prowizji).

 

Podstawa prawna: art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2019.1083 j.t.) oraz wyrok TSUE z dnia 11.09.2019 r. (C-383/18) dotyczący wykładni art. 16 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.U. 2008, L 133, s. 66; sprostowania: Dz.U. 2009, L 207, s. 14; Dz.U. 2010, L 199, s. 40; Dz.U. 2011, L 234, s. 46).

 2020-02-27
Nowe oprocentowanie Lokaty na nowe środki!
więcej
2020-03-17
#zostanwdomu - Twój Bank w Twoim domu
więcej

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu