2020-03-30
Ważne: Zawieszenie spłat rat kredytu
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19 wprowadzamy możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów na okres do 3 miesięcy.  

 

Możliwość zawieszenia spłaty rat jest bezpłatna i dotyczy następujących zobowiązań kredytowych:

·      kredytów hipotecznych, kredytów konsumenckich spłacanych w ratach, z wyłączeniem limitów: kredytów w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych i kart kredytowych,

·      kredytów i pożyczek udzielonych przedsiębiorcom, tj. kredytów inwestycyjnych, kredytów gotówkowych i pożyczki hipotecznej, z wyłączeniem limitów (np. kredyty obrotowe).

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje:

1.     Zawieszenie spłaty rat odbywa się na wniosek kredytobiorcy – klienta indywidualnego lub klienta firmowego,

2.     Zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem:

a.       e-mail na adres ZawieszenieRat@plusbank.pl lub

b.       poczty w bankowości elektronicznej plusbank24.pl

3.     W przypadku przesłania wniosku:

a.       za pośrednictwem e-mail do wiadomości należy załączyć wypełniony i podpisany wniosek dostępny tutaj Można zrobić skan lub zdjęcie.

b.       przez plusbank24.pl w wiadomości należy podać:

                                                               i.       wnioskowaną liczbę rat zawieszenia (od 1 do 3 rat),

                                                             ii.      informację czy zawieszona ma być rata kapitałowo-odsetkowa czy tylko kapitałowa,

                                                           iii.       numer rachunku kredytowego

                                                           iv.      dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu 

4.      Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Bank, możliwe będzie zawarcie - w uzgodniony z Bankiem sposób - aneksu do umowy. Aneks przedłuży okres kredytowania, co oznacza, że liczba rat ulegnie zmianie - umowa kredytowa zostanie wydłużona odpowiednio o termin wynikający z okresu zawieszenia.

5.      Po zawarciu aneksu, Bank wyśle do klienta nowy harmonogram spłaty kredytu, który będzie zawierał zaktualizowaną wysokość rat.

6.      Zgodnie z wnioskiem klienta zawieszone mogą zostać raty kapitałowo-odsetkowe (jednocześnie Bank będzie naliczał odsetki od bieżącego kapitału w okresie zawieszania spłaty) lub tylko raty kapitałowe.

7.      Bank nie pobiera żadnych opłat związanych z obsługą wniosku o prolongatę rat oraz zawarcie aneksu do umowy, jednak w tym okresie standardowo naliczane są odsetki od posiadanego kredytu, zgodnie z powyższą zasadą.

8.      W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje treści aneksu, wówczas nie następuje jego zawarcie co skutkuje brakiem zawieszenia spłat rat.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: e-mail na adres ZawieszenieRat@plusbank.pl, za pośrednictwem Poczty w bankowości elektronicznej plusbank24 lub pod nr tel. 618461461 (opłata zgodna z cennikiem operatora).

 

 


2020-03-17
#zostanwdomu - Twój Bank w Twoim domu
więcej
2020-03-31
GWARANCJA DE MINIMIS – OBNIŻENIE OPŁATY
więcej

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu