2017-07-27
Wnioski w Programie „500+”
Gwarancją otrzymania świadczeń z tytułu Programu 500+ na kolejny rok jest złożenie nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia br.

Główne zasady programu pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego).  Pojawią się natomiast ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”. Będą one polegały na ujednoliceniu terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze, rodzinne a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie opisanych świadczeń będą przyjmowane od 1 sierpnia br. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną poprzez ministerialny portal „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS i Profil Zaufany. Co więcej, począwszy od 2018 roku zainteresowani będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną już w lipcu. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz zasad składania wniosków są dostępne na stronie mrpips.gov.pl

Pełna treść Komunikatu.


2017-07-20
Prestiżowe wyróżnienia dla PlusBanku
więcej
2017-08-07
Ochrona Mastercard Debit
więcej

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X