Rada nadzorcza

Marcin Ginel


Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku

Zygmunt Solorz


Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku

Katarzyna Ostap-Tomann


Członek Rady Nadzorczej Banku
 

Katarzyna Moras


Członek Rady Nadzorczej Banku
 

Grzegorz Kowalczyk


Członek Rady Nadzorczej Banku


Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe z późn.zm.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X