Rada nadzorcza

Janusz Kaliszyk


Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku

Zygmunt Solorz


Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku

Katarzyna Ostap-Tomann


Członek Rady Nadzorczej Banku
 

Katarzyna Moras


Członek Rady Nadzorczej Banku
 

Grzegorz Kowalczyk


Członek Rady Nadzorczej Banku

Marcin Ginel


Członek Rady Nadzorczej Banku

Piotr Olendski


Członek Rady Nadzorczej Banku oddelegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku


Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe z późn.zm.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X