Rada nadzorcza

Pytel Wojciech


Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku

Szeląg Tomasz


Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku

Reksa Leszek


Członek Rady Nadzorczej Banku

Janik Piotr


Członek Rady Nadzorczej Banku

Kłapszta Adam


Członek Rady Nadzorczej Banku


Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe z późn.zm.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X