Zarząd


Wszyscy Członkowie Zarządu Banku spełniają wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe z późn. zm.

Piotr Olendski


Wiceprezes Zarządu Banku
pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Banku

Krzysztof Janicki


Wiceprezes Zarządu Banku

Dariusz Kaczmarek


Członek Zarządu Banku
odpowiada za Pion Finansowy

Justyna Kulka


Członek Zarządu Banku
odpowiada za Pion Handlowy

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X