ZarządWszyscy Członkowie Zarządu Banku spełniają wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe z późn. zm.

Krzysztof Janicki


Wiceprezes Zarządu Banku

Justyna Kulka


Członek Zarządu Banku
odpowiada za Pion Handlowy

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X