Zarząd


Wszyscy Członkowie Zarządu Banku spełniają wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe z późn. zm.

Agata Zgliczyńska


Członek Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Banku
nadzoruje Pion Finansowy oraz Pion Prezesa Zarządu 

Krzysztof Janicki


Wiceprezes Zarządu Banku

Janusz Kaliszyk


Członek Zarządu Banku

Justyna Kulka


Członek Zarządu Banku
nadzoruje Pion Handlowy

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X