ZarządWszyscy Członkowie Zarządu Banku spełniają wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe z późn. zm.

Agata Zgliczyńska


Członek Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Banku
nadzoruje Pion Finansowy oraz Pion Prezesa Zarządu 

Janusz Kaliszyk


Przewodniczący Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego wyk.
czynności Członka Zarządu
nadzoruje Pion Procesów
i Technologii

Justyna Kulka


Członek Zarządu Banku
nadzoruje Pion Handlowy

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X