Zarząd


Wszyscy Członkowie Zarządu Banku spełniają wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe z późn. zm.

Piotr Olendski


pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Banku

Krzysztof Janicki


Wiceprezes Zarządu Banku

Justyna Kulka


Członek Zarządu PLUS BANK S.A. odpowiada za Pion Handlowy

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X