Zarząd

Wojciech Papierak


Członek Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu PLUS BANK S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Skuteczny menadżer z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i na rynku kapitałowym. Posiadający wysokie kompetencje zarządcze w kierowaniu pionami sprzedaży i kształtowaniu oferty w renomowanych instytucjach finansowych. Legitymujący się bogatą praktyką w zarządzaniu procesami zmian; skutecznie prowadził procesy restrukturyzacji, tworzył i zarządzał Shared Services Centers, M&A, IPO. Karierę zawodową w bankowości rozpoczął w 1993 r. w Polskim Banku Inwestycyjnym S.A. Od 2002 r. nieprzerwanie na stanowiskach zarządczych m. in. jako: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o. (Grupa BRE Banku S.A.) odpowiedzialny za zarządzanie przedsiębiorstwem oraz sprawujący bezpośredni nadzór nad obszarami: finansów, zasobów ludzkich, logistyki oraz operacji. Następnie od 2006 do 2008 r. Wiceprezes Zarządu Nordea Bank Polska S.A. odpowiedzialny za Pion Operacji Logistyki i Bezpieczeństwa. W latach 2008-2011 Wiceprezes Zarządu PKO BP S.A. nadzorujący obszar bankowości detalicznej. W latach 2011- 2013, Prezes Zarządu Grupa PHN S.A., odpowiedzialny za budowę oraz wdrożenie strategii, przeprowadzenie IPO na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2013 do 2015 r., Wiceprezes Zarządu FM Bank PBP S.A. kierujący pionem bankowości przedsiębiorstw.

Ponadto Członek Rad Nadzorczych m.in. Warszawskiego Holdingu Nieruchomości S.A., AGRO-MAN S.A., PKO TFI S.A., Banku Pocztowego S.A., PTE Bankowy S.A., Kredobanku S.A. z siedzibą we Lwowie, Banku Częstochowa S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A., TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Członek Executive Committee Europejskiej Federacji Hipotecznej (2009-2011), a także Członek Board of Directors Visa Europe z siedzibą w Londynie (2009-2011). W PLUS BANK S.A. na stanowisku Członka Zarządu, któremu powierzono pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu od kwietnia 2018 r.

Justyna Kulka


Członek Zarządu PLUS BANK S.A. odpowiada za Pion Handlowy

Michał Pluta


Członek Zarządu  w PLUS BANK S.A. odpowiada za Pion Finansowy

Krzysztof Janicki


Członek Zarządu  w PLUS BANK S.A.
 


Wszyscy Członkowie Zarządu Banku spełniają wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe z późn.zm.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X