plus bank


PLUS BANK S.A., to jeden z pierwszych, prywatnych banków prowadzących działalność od 1991 roku., który obecnie pod nową marką PLUS BANK S.A. (od grudnia 2013), wykorzystuje kompetencje ponad dwudziestoletniego doświadczenia w sektorze bankowym i najnowsze rozwiązania technologiczne oferowane we współpracy ze strategicznymi partnerami Banku, tj. Polkomtel Sp. z o.o. i Cyfrowym Polsatem, zapewniając bezpieczną i korzystną ofertę usług finansowych dla swoich klientów.

PLUS BANK S.A. jest sieciowym bankiem, oferującym pełne spektrum usług bankowych dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Jest bankiem uniwersalnym, z ofertą bankowości tradycyjnej a dla klientów ceniących sobie mobilny aspekt bankowości osobistej, również bankowości mobilnej. Z usług Banku można korzystać w blisko 100 Oddziałach PLUS BANK S.A., 3 Centrach Korporacyjnych oraz w ponad 1200 Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Plusa. Nadrzędnym obowiązkiem PLUS BANK S.A., jako instytucji zaufania publicznego, jest dbałość o bezpieczeństwo usług bankowych, oferowanych Klientom, którymi zajmuje się organizacja licząca ponad 1.000 pracowników w sieci Oddziałów Operacyjnych.

PLUS BANK S.A. jest bankiem polskim, z polską strukturą właścicielską, powstałym na kapitale polskim, który wchodzi w skład podmiotów należących do Grupy Podmiotów, których właścicielem jest Pan Prezes Zygmunt Solorz. Dzięki tym powiązaniom, spółki dostarczają kompleksowy pakiet usług dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, osiągając efekt synergii w zakresie optymalizacji procesów sprzedaży i dystrybucji. Bank aktywnie uczestniczy w działaniach o charakterze społecznym, współpracując z Fundacją Polsat od 1996 roku, wspierając jej statutową działalność, a tym samym szczytne cele charytatywne.

 

członkowie grupy

PLUS BANK S.A. należy do Grupy Podmiotów, polskiej grupy medialno-telekomunikacyjno-finansowej, których właścicielem jest Zygmunt Solorz. 

Poniższa lista zawiera linki do wiodących Podmiotów Grupy: 
www.cyfrowypolsat.pl - to największa płatna cyfrowa platforma satelitarna w Polsce i jedna z pięciu największych w Europie. Z jej usług na koniec 2009 r. korzystało łącznie 3,2 mln abonentów. Od 1 czerwca 2010 r. oferuje usługi zintegrowane (Telewizja, Internet, Telefon) w ramach jednej umowy, opłaty abonamentowej i faktury. Umożliwia odbiór ponad 80 kanałów polskojęzycznych, wśród których znajduje się 12 kanałów HD. Wszyscy użytkownicy platformy mają do dyspozycji usługę VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa. Cyfrowy Polsat to pierwszy operator cyfrowej telewizji satelitarnej, który zaoferował dekoder z twardym dyskiem umożliwiający nagrywanie i pauzowanie programów telewizyjnych. Firma uruchomiła także własną fabrykę, w której produkuje autorskie dekodery do odbioru programów zarówno w standardowej (SD), jak i wysokiej rozdzielczości (HD). Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
www.polsat.com.pl - Strony internetowe największej polskiej telewizji komercyjnej. Znajdą Państwo na nich aktualny program telewizyjny POLSATU, jak również informacje na temat CYFROWEGO KLUBU POLSATU i interaktywnych usług, dostępnych wkrótce przez dekoder POLSATU Cyfrowego.
www.plus.pl - Plus jest pionierem we wprowadzaniu na polski rynek innowacyjnych usług wykorzystujących technologię GSM: m.in. jako pierwszy zaoferował swoim klientom przesyłanie wiadomości MMS, możliwość odsłuchiwania SMS, przesyłanie danych w technologiach GPRS i EDGE.We wrześniu 2004 Plus, jako pierwszy operator w Polsce, uruchomił usługi telefonii komórkowej trzeciej generacji, łącznie z UMTS.
www.zepak.com.pl - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin dostarcza na rynek około 8,5% wytwarzanej w kraju energii elektrycznej i jest drugim co do wielkości krajowym producentem energii elektryczne otrzymywanej z węgla brunatnego. Celem firmy jest produkcja czystej ekologicznie energii elektrycznej i cieplnej w sposób efektywny i bezpieczny. Działanie firmy ukierunkowane jest na jej rozwój w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniki, nowatorskie rozwiązania organizacyjne i wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynieryjno-techniczną. Elektrownie wchodzące w skład spółki wybudowano w latach 1958 - 1974.
www.teleaudio.com.pl - Serwis firmy Teleaudio, oferującej szeroki wachlarz usług telemarketingowych, w tym umożliwiających uczestnictwo w konkursach, grach, plebiscytach ogłaszanych w prasie czy telewizji; prowadzącej telefoniczne badania rynku czy prowadzącej serwisy automatycznej informacji.
GRUPA KAPITAŁOWA PLUS BANK S.A.
W skład Grupy Kapitałowej PLUS BANK S.A. wchodzą IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Centrum Szkolenia i Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o., Paszport Korzyści sp. z o.o., Rzemieślniczy Dom Towarowy Sp. z o.o. w likwidacji, Staropolski Dom Inwestycyjny Sp. z o.o.
X