KREDYT HIPOTECZNY KONSOLIDACYJNY

Jeśli spłacasz kilka kredytów, masz zadłużenie na karcie lub debet w koncie, a suma miesięcznych rat staje się przytłaczająca, mamy na to lekarstwo. Korzystając z Kredytu konsolidacyjnego połączysz wszystkie swoje zobowiązania w jedno i skutecznie obniżysz ratę.

Pozostałe kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny konsolidacyjny


WALUTA KREDYTU:
udzielamy kredytów w PLN - co oznacza, że są one wolne od ryzyka kursowego oraz kosztów przewalutowania

OKRES SPŁATY:

kredyt możesz spłacać nawet przez 25 lat

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA:

Akceptujemy dochody m.in. z:
 • UMOWY NA CZAS OKREŚLONY I NIEOKREŚLONY
 • RENTY, EMERYTURY
 • WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI
 • PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Oprocentowanie zmienne ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M oraz marżę Banku.

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta
Jak budować wiarygodność płatniczą?
Informacja o zmiennej stopie procentowej
 

KORZYŚCI:

 • doskonałe warunki kredytowe, przystępne marże
 • okres spłaty kredytu nawet do 25 lat
 • kredyt w zł
 • minimum formalności - przy składaniu wniosku nie musisz np. dostarczać odpisu z księgi wieczystej, jeżeli księga jest prowadzona elektronicznie


 

ZABEZPIECZENIA

DOCELOWE:

 • HIPOTEKA
  - na Twojej nieruchomości lub
  - na nieruchomości osoby trzeciej
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

PRZEJŚCIOWE DO CZASU USTANOWIENIA HIPOTEKI:

 • ubezpieczenie podwyższonego ryzyka w okresie do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz Banku w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym Bank ma podpisaną umowę o współpracy lub
 • poręczenie  min. 2 osób

WYMAGANE DOKUMENTY

 • dokumenty zgodnie z listą, przedstawioną przez naszego doradcę.

ZŁÓŻ WNIOSEK W ODDZIALE LUB TELEFONICZNIE


Złóż wniosek >

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ:

Pozostałe kredyty

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X