Kredyt Ratalny

KORZYŚCI

 • nie odkładasz swoich marzeń na lepsze czasy,
 • rata dopasowana do Twoich możliwości
 • wszystko załatwiasz w jednym miejscu
 • Kredytujemy towary takie jak: sprzęt RTV i AGD, meble, sprzęt komputerowy, artykuły wyposażenia mieszkań, motorowery i skutery, sprzęt sportowy i wiele innych, oraz usługi min: medyczne, weterynaryjne i inne.


Informacja dla Sprzedawców i Agentów kredytu ratalnego    

W zakresie kompleksowej organizacji sprzedaży ratalnej oraz rozwoju sieci sprzedaży na terenie całego kraju, Plus Bank S.A. powierzył to zadanie dwóm autoryzowanym Partnerom: Plus Raty Sp. z o.o. i New Age Sp. z o.o. 

W imieniu i na rzecz Plus Banku organizują sprzedaż kredytu ratalnego w placówkach handlowych i sklepach, w kanale sprzedaży stacjonarnej i bezpośredniej.  Oferta  kredytowa  oraz proces współpracy zostały dostosowane do oczekiwań sieci sprzedaży.

Umowa o współpracy z Plus Bankiem zawierana za pośrednictwem Plus Raty Sp. z o.o. i New Age Sp. z o.o. , zapewnia Państwu: bezpieczeństwo oraz pewny i szybki proces wypłaty środków finansowych za uruchomione kredyty ratalne. Obydwaj Partnerzy Banku ze swej strony zapewniają najwyższą jakość obsługi oraz na każdym etapie współpracy,  indywidualną opiekę  swojego Przedstawiciela. 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem współpracy w zakresie sprzedaży kredytów ratalnych, zapraszamy do kontaktu:
   Plus Raty Sp. z o.o.     - www.plusraty.pl                  tel. + 48 61 83 45 462
   New Age  Sp. z o.o.   -  www.grupanewage.pl         tel. + 48 86 21 63 986 

 

Kredyt Ratalny

CEL KREDYTOWANIA
Kredytowanie zakupu artykułów gospodarstwa domowego, artykułów wyposażenia mieszkań, sprzętu RTV, sprzętu sportowego, sprzętu komputerowego skuterów, motorowerów, usług, telefonów komórkowych wraz z akcesoriami i innych.
RODZAJ KLIENTA
Osoby fizyczne: posiadające obywatelstwo polskie, mające stałe zamieszkanie na terenie Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, legitymujące się ważnym dokumentem tożsamości, posiadające udokumentowane źródło i wysokość dochodów.
KANAŁ DYSTRYBUCJI
Partnerzy współpracujący z PLUS BANK S.A.
ELEMENTY SKŁADOWE KWOTY KREDYTU
Kredyt netto = cena towaru/usługi – wpłata własna. Kredyt brutto = kredyt netto + wszystkie koszty ponoszone przez Kredytobiorcę, które podlegają skredytowaniu.
PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK
Za udzielenie kredytu Bank pobiera opłaty i prowizje w wysokości określonej w umowie, Opłaty i prowizje są kredytowane.
DOKUMENTY WYMAGANE OD KREDYTOBIORCY
Dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość Kredytobiorcy, dokument potwierdzający osiągane dochody.
SPOSÓB PŁATNOŚCI RAT KREDYTOWYCH
Miesięcznie Termin płatności pierwszej raty przypada w następnym miesiącu na dzień zawarcia umowy o kredyt.
AKCEPTOWANE ŹRÓDŁA DOCHODÓW
 •   umowa o pracę na czas określony i na czas nieokreślony,
 • ​  Świadczenie Rodzina 500+,
 • ​  umowa zlecenie,
 •   umowa o dzieło,
 •   kontrakt zawodowy, tj.: nauczycielski, dziennikarski, marynarski, lekarski, pielęgniarski, dla aktorów, dla   sportowców, dla służb mundurowych, dla prawników, dla farmaceutów,
 •   kontrakt menedżerski,
 •   emerytura krajowa, pomostowa,
 •   świadczenie przedemerytalne,
 •   renty inwalidzkie, strukturalne, rodzinne pod warunkiem, że świadczenie przyznane jest po zamarłym      współmałżonku,
 •   dodatek kombatancki lub pielęgnacyjny pod warunkiem, że jest on przyznany na stałe,
 •   dochody uzyskiwane z wynajmu nieruchomości (bez zarejestrowanej działalności gospodarczej w tym zakresie),
 •   dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej osób prowadzących: sprawozdawczość w postaci książki   przychodów i rozchodów, pełną sprawozdawczość finansową (księgi rachunkowe), uproszczoną sprawozdawczość   w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, uproszczoną sprawozdawczość w formie   karty podatkowej,
 •   dochodów z działalności rolniczej, w tym dochodów uzyskiwanych z działów specjalnych produkcji rolnej oraz  dochodów z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X