Lokata Standardowa o stałej stopie procentowej w PLN, to dopasowany do preferencji i możliwości każdego Klienta produkt, oferujący szeroki wybór terminów oraz elastyczność w wyborze oprocentowania. Zaletą Lokaty Standardowej jest także niska minimalna kwota wpłaty.


KORZYŚCI:

  • WYBÓR TERMINU LOKOWANIA – od 2 dni do 36M
  • ZWIĘKSZAJĄC KWOTĘ LOKATY ZYSKUJESZ WYŻSZE OPROCENTOWANIE 
  • ABY ZAŁOŻYĆ LOKATĘ WYSTARCZY JUŻ 1 000 zł
  • STAŁE OPROCENTOWANIE 
  • BEZPIECZEŃSTWO LOKATY - gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

O PRODUKCIE


MIN. KWOTA:
  • dla lokat w dniach – 5000 zł
  • dla lokat od 1 miesiąca do 36 miesięcy – 1000 zł
STOPA PROCENTOWA
  • stała – gwarantowana przez okres deponowania
OKRES DEPONOWANIA:
  • lokaty ze stałą stopą procentową: od 2 do 31 dni, bądź 1, 2, 3, 6, 10, 12, 24 i 36 miesięcy
KAPITALIZACJA ODSETEK - po zakończeniu  okresu deponowania środków,  jeżeli okres deponowania jest nie dłuższy niż 12 miesięcy
ODNAWIALNOŚĆ – automatyczna zgodnie z deklaracją Klienta
WALUTA - PLN
OPROCENTOWANIE - zależne od okresu deponowania
KANAŁAY SPRZEDAŻY – Oddział, plusbank24, Telefon
DOCELOWA GRUPA KLIENTÓW – osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych będące rezydentami w rozumieniu Prawa dewizowego.
DYSPONOWANIE ŚRODKAMI – wpłata i wypłata w formie gotówkowej i bezgotówkowej
INNE – Brak konieczności posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

fatca w plus bank s.a.

Więcej

CRS W PLUS BANK S.A.

Więcej

OPŁATY I PROWIZJE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

ZŁÓŻ WNIOSEK W ODDZIALE LUB TELEFONICZNIE


Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą:

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ:

pozostałe lokaty

pozostałe lokaty więcej
X