LOKATY STANDARDOWE WALUTOWE

Zaletą Lokat walutowych jest także niska minimalna kwota wpłaty.

<Pozostałe lokaty Złoż wniosk>

LOKATA STANDARDOWA WALUTOWA

O PRODUKCIE:

Lokaty Standardowe walutowe o stałej i zmiennej stopie procentowej w USD, EUR i GBP to produkt oferujący szeroki wybór terminów oraz walut.
•    min. kwota - 100 USD 100 EUR 100 GBP
•    stopa procentowa
•    stała – gwarantowana przez okres deponowania,
•    zmienna – dostosowana do stawek rynku międzybankowego.
•    okres deponowania
•    lokaty ze stałą stopą procentową: 1, 3, 6, miesięcy
•    lokaty ze zmienną stopą procentową: 12 miesięcy
•    kapitalizacja
•    po zakończeniu terminu deponowania, jeżeli okres deponowania jest nie dłuższy niż 12 miesięcy
•    po upływie 12 miesięcy, jeśli okres deponowania wynosi 12 miesięcy
    lokata odnawialna automatycznie

KORZYŚCI:
•    wybór terminu lokowania środków – od 1 miesiąca do 12 miesięcy
•    aby założyć lokatę wystarczy już 100 USD, 100 EUR lub 100 GBP
•    BEZPIECZEŃSTWO – środki gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 
< Pozostałe lokaty Złóż wniosek >

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X