Kredyt dla PROFESJONALISTÓW

To idealne rozwiązanie dla przedstawicieli wolnych zawodów, prowadzących działalność gospodarczą, którzy myślą o rozwoju swojej Firmy.

<Pozostałe kredyty Złóż wniosek>

Kredyt dla profesjonalistów

KORZYŚCI:
•    kredyt przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jako profesjonaliści zakwalifikowani do wolnego zawodu (adwokat, aptekarz, księgowy (właściciel biura rachunkowego), lekarz (w tym stomatolog), notariusz, radca prawny, weterynarz)
•    celem kredytu jest finansowania zakupu środków trwałych
•    uproszczona procedura kredytowa
•    kredyt udzielany w oparciu o oświadczenie Klienta o uzyskiwanych dochodach
•    maksymalna kwota kredytu to 300 tys. zł
•    okres kredytowania do 60 miesięcy
•    spłata w comiesięcznych stałych ratach
•    stałe oprocentowanie w całym okresie kredytowania
•    bez zabezpieczeń rzeczowych do 100 tys. zł. łącznego zaangażowania kredytowego w banku
•    indywidualne podejście do każdej transakcji kredytowej
•    stała opieka twojego indywidualnego doradcy, który pomoże ci w zebraniu niezbędnej dokumentacji i poprowadzi cały proces przyznania kredytu

Wykaz dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu

PROFESJA Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania danego zawodu 
Adwokat
 • Kopia ważnej legitymacji z informacją o wykonywanym zawodzie lub
 • Kopia uchwały o wpisie na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką
 • Wyciąg elektroniczny z bazy adwokatów wykonujących zawód z informacją o danych teleadresowych prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacką (wydruk w obecności przedstawiciela Banku) 
Aptekarz 
 • Zaświadczenie wydane przez właściwą Okręgową Radę o uprawnieniu do wykonywania zawodu oraz
 • Kopia koncesji na prowadzenie danej apteki 
Księgowy – właściciel biura rachunkowego
 • Certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 
Lekarz 
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu
 • Wyciąg elektroniczny z centralnego rejestru lekarzy oraz lekarzy dentystów oraz danych teleadresowych prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską (wydruk w obecności przedstawiciela Banku)
     http://rejestr.nil.org.pl/xml/nil/rejlek/hurtd
 
Notariusz
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu
 • Wyciąg elektroniczny z centralnego rejestru lekarzy oraz lekarzy dentystów oraz danych teleadresowych prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską (wydruk w obecności przedstawiciela Banku)
     http://rejestr.nil.org.pl/xml/nil/rejlek/hurtd
 
Radca prawny
 • Kopia ważnej legitymacji lub
 • Kopia decyzji o wpisie na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub
 • Kopia zaświadczenia z Okręgowej Izby Radców Prawnych o wpisie na listę radców prawnych lub
 • Wyciąg elektroniczny z bazy radców prawnych wykonujących zawód prowadzonej przez Krajową Izbę Radców Prawnych (wydruk w obecności przedstawiciela Banku)
     http://www.kirp.pl/Wyszukiwarka-Radcow
Weterynarz prowadzący prywatną praktykę
 • Kopia decyzji Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przyznającej prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii lub
 • Kopia zaświadczenia z Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o posiadaniu uprawnień do wykonywania zawodu

Jeśli jesteś zainteresowany produktem
skontaktuj się z naszym Doradcą Biznesowym

Kontakt z Doradcą Biznes
X