Zastrzyk gotówki na sfinansowanie płatności związanych z prowadzoną przez Ciebie działalnością, oraz  na pokrycie bieżących zobowiązań Firmy

KORZYŚCI:
  • Minimum formalności
  • Dowolna forma wykorzystania kredytu
  • Każdy wpływ na rachunek bieżący obniża zadłużenie
  • Atrakcyjne oprocentowanie
 
 

O PRODUKCIE

  • Możliwość otrzymania kredytu na preferencyjnych warunkach
  • Wysokość kredytu uzależniona jest od potrzeb Twojej Firmy
  • Możliwość otwarcia rachunku do obsługi spłaty kredytu i odsetek wraz z dostępem do bezpłatnej bankowości elektronicznej (Internet, telefon)
  • Stała opieka Twojego indywidualnego doradcy, który pomoże Ci w zebraniu niezbędnej dokumentacji i poprowadzi cały proces przyznania kredytu

WALUTA KREDYTU:
Udzielamy kredytów w PLN – co oznacza, że są one wolne od ryzyka kursowego oraz kosztów przwalutowania. Oprocentowanie oparte na bazie zmiennej stawki WIBOR i stałej marży Banku ustalanej indywidualnie z Klientem.


OKRES SPŁATY:
Okres kredytowania do 30 dni.


ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA:
Twoja zdolność kredytowa jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

WYMAGANE DOKUMENTY

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ


OSOBA FIZYCZNA ROZLICZAJĄCA SIĘ POPRZEZ KARTĘ PODATKOWĄ:
OSOBA FIZYCZNA ROZLICZAJĄCA SIĘ POPRZEZ RYCZAŁT:
OSOBA FIZYCZNA ROZLICZAJĄCA SIĘ POPRZEZ KSIĄŻKĘ PODATKOWĄ:
OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA PEŁNĄ SPRAWOZDAWCZOŚĆ KSIĘGOWĄ:
X