KREDYT OBROTOWY ODNAWIALNY/NIEODNAWIALNY

Elastycznie finansuj bieżące potrzeby firmy kredytem obrotowym odnawialnym lub nieodnawialnym.
 • długi okres finansowania , nawet do 36 m-cy
 • dowolna forma wykorzystania kredytu – jednorazowo lub w transzach
 • korzystne oprocentowanie
 • elastyczne spłaty
 • zabezpieczenie gwarancją de minimis BGK

O PRODUKCIE

 • długi okres finansowania, od 12  do 36 m-cy
 • dowolna forma wykorzystania kredytu – jednorazowo lub w transzach na zlecenie kredytobiorcy
 • elastyczne spłaty kredytu – dostosowane do możliwości finansowych Firmy – uwzględniamy sezonowość
 • szeroki wachlarz zabezpieczeń, w tym możliwość zabezpieczenia gwarancją de minimis BGK
 • brak ograniczeń maksymalnej kwoty kredytu – uzależniamy ją od Twojej zdolności kredytowej oraz bieżących potrzeb

WALUTA KREDYTU
Kredyt obrotowy udzielany jest w PLN – co oznacza, że nie występuje ryzyko kursowe oraz koszty przewalutowania.
 
OPROCENTOWANIE KREDYTU
Oprocentowanie oparte jest na bazie zmiennej stawki WIBOR i stałej marży Banku ustalanej indywidualnie z Klientem.
 
SPŁATA KREDYTU
Dostosujemy okres kredytowania oraz częstotliwość spłaty rat do Twoich potrzeb!
 
Kredyt odnawialny spłacany:
 • z bieżących wpływów.

Kredyt nieodnawialny spłacany:
 • w ratach miesięcznych,
 • w ratach kwartalnych.
 
OKRES KREDYTOWANIA
 • do 12 m-cy dla kredytu obrotowego odnawialnego,
 • do 36 m-cy kredytu obrotowego nieodnawialnego.

ZDOLNOSĆ KREDYTOWA
Zdolność kredytowa ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.
 
Więcej informacji w Oddziałach Banku
 

WYMAGANE DOKUMENTY

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ


OSOBA FIZYCZNA ROZLICZAJĄCA SIĘ POPRZEZ KARTĘ PODATKOWĄ:
OSOBA FIZYCZNA ROZLICZAJĄCA SIĘ POPRZEZ RYCZAŁT:
OSOBA FIZYCZNA ROZLICZAJĄCA SIĘ POPRZEZ KSIĄŻKĘ PODATKOWĄ:
OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA PEŁNĄ SPRAWOZDAWCZOŚĆ KSIĘGOWĄ:

SPÓŁDZIELNIE

 
 • wykaz dokumentów
 • informacje o Kliencie
 • rachunek wyników - wariant kalkulacyjny
 • rachunek wyników - wariant porównawczy
 • bilans
X