Produkty skarbowe

WYMIANA WALUT

  • Możliwość zawierania negocjowanych transakcji wymiany walut w Banku na bieżące potrzeby Klienta.
  • Negocjowana transakcja wymiany walut, przeprowadzona w formie bezgotówkowej po kursie ustalonym pomiędzy Bankiem a Klientem, rozliczana w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia zawarcia transakcji.
  • Warunki transakcji natychmiastowej są ustalane przez telefon, po podaniu przez Klienta hasła uzgodnionego w upoważnieniuKlient może negocjować warunki transakcji natychmiastowej w każdym dniu roboczym w godzinach 9.00 - 15.00.

Jeśli jesteś zainteresowany produktem
skontaktuj się z naszym Doradcą Biznesowym

Kontakt z Doradcą Biznesowym
X