Polisa dla Ciebie

Polisa dla Ciebie - Indywidualne Ubezpieczenie na Życie

Polisa dla Ciebie to ubezpieczenie indywidualne, oferowane przez  "POLISA-ŻYCIE" TU S.A. Vienna Insurance Group, przeznaczone dla osób, które pragną zabezpieczyć swoich bliskich.

O PRODUKCIE:
  • Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony. W momencie zawarcia umowy ubezpieczenia nie wymagana jest ankieta medyczna ani dodatkowe badania lekarskie.
  • Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób mających od 18 do 85 roku życia.
  • Ubezpieczenie gwarantuje niezmienność wysokości składki przez cały okres trwania umowy, niezależnie od zaawansowania wieku oraz stanu zdrowia. Prosta konstrukcja wniosku maksymalnie skraca czas zawarcia umowy ubezpieczenia.
  • Ubezpieczony sam określa częstotliwość opłacania składek: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub jednorazowo za cały okres ubezpieczenia.

KORZYŚCI:
  • Wybór sumy ubezpieczenia od 2 500 do 100 000 zł;
  • Niska minimalna składka- już od 20 zł miesięcznie;
  • Możliwość zawarcia Umów Dodatkowych: z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku - renta miesięczna w wysokości 1 000 zł, 1 500 zł lub 2 000 zł płatna przez 10 latPolisa dla Ciebie to poczucie bezpieczeństwa dla Ubezpieczonego i jego bliskich.
 

Złóż wniosek w Oddziale

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą:

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X