Przetargi

Budynki

Mieszkania

Samochody

Kancelaria Prawno - Windykacyjna Wojciech Długosz
Miejsce składania ofert: Kancelaria Prawno - Windykacyjna Wojciech Długosz , ul. Tamka 3, 00 – 349 Warszawa
Termin składania ofert: 2015-03-25 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 2015-03-25 do godz. 12:00 
Miejsce postoju samochodów: Kancelaria Prawno - Windykacyjna Wojciech Długosz , ul. Tamka 3, 00 – 349 Warszawa
Numer rachunku dla wpłaty wadium:
89 1680 0010 0000 1355 1002 1071
 

L.p. Pojazd Rok Zdjęcia Opis techniczny Cena wywoławcza
1 Peugeot 206(?) 2002  GALERIA  POBIERZ 3.542,00 zł

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 
Mikołaj Minajew tel.: (22) 890-93-33, 508-729-885Kancelaria Finansowo-Prawna "VIKING" - Józef Janyst

 
Miejsce składania ofert: Kancelaria Finansowo - Prawna "Viking" ul. Zagnańska 50/23, 25-528 Kielce
Termin składania ofert: 2015-01-22 do godz. 15:00
Termin otwarcia ofert: 2015-01-23 do godz. 10:00 
Miejsce postoju samochodów: Autokomis “Camaro”, 25-670 Kielce, ul. Łódzka 278
Numer rachunku dla wpłaty wadium: 78 1680 0010 0000 1355 1002 1075
 
 

L.p. Pojazd Rok Zdjęcia Opis techniczny Cena wywoławcza
1 Fiat Bravo(?) 1996  GALERIA  POBIERZ 2.265,00 zł
2 Chrysler 300M 3.5 Kat (?) 2002  GALERIA   POBIERZ 6.820,00 zł
3 SAAB 9-5 3.0 TDI SPORT (?) 2002  GALERIA   POBIERZ 4.520,00 zł

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 
Bożena Machulska tel.: (41) 333-61-26, 606-741-940
 
 OFERTY* ZAWIERAJĄCE:

  • imię, nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) oferenta, NIP/ PESEL, telefon kontaktowy,
  • informacje o pojeździe (rodzaj / marka / typ), którego dotyczy oferta,
  • oferowaną cenę zakupu,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • datę sporządzenia oferty,
  • ​dowód wniesienia wadium i numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot wadium w przypadku odrzucenia oferty.

Prosimy składać pisemnie w zamkniętej kopercie. Na zakup każdego pojazdu należy składać odrębną ofertę.
Komisja przetargowa dokona otwarcia kopert i wyboru ofert w miejscu składania ofert.
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto podane przy danych przetargu. Wadium uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu lub jego odwołaniu a wadium uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny. W przypadku nie wpłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie, wpłacone wadium przepadnie. Bank zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta w przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę. Bank zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.
Samochody oglądać można w miejscach wskazanych powyżej.
Za wady ukryte i braki Bank nie odpowiada.
Opinia techniczna (wycena) ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej. PLUS BANK S.A. nie odpowiada za prawidłowość sporządzanych opinii.
* wzór oferty zakupu pojazdu znajduje się na stronie: Formularz oferty: wersja PDF,wersja DOC
** Regulamin przetargu wywieszony jest u organizatorów sprzedaży (w miejscach składania ofert) oraz Oddziałach PLUS BANK S.A., oraz zobacz: Regulamin przetargu

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X