Bezpieczny Dom

W ramach pakietu Bezpieczny Dom InterRisk zabezpiecza to, co dla Ciebie najcenniejsze - Twój dom lub mieszkanie, a także ruchomości domowe i stałe elementy wyposażenia. 

<Pozostałe ubezpieczenia

Bezpieczny dom

 
W ramach pakietu Bezpieczny Dom InterRisk zabezpiecza to, co dla Ciebie najcenniejsze - Twój dom lub mieszkanie, a także ruchomości domowe i stałe elementy wyposażenia. Ochroną można objąć także obiekty małej architektury, inne budowle znajdujące się na przydomowej działce, jak również anteny satelitarne, kolektory słoneczne, a nawet domki letniskowe wraz ze znajdującymi się w nich ruchomościami. Jeśli podejmujesz się budowy swojego wymarzonego domu, również możesz go ubezpieczyć

Ochroną można objąć także obiekty małej architektury, inne budowle znajdujące się na przydomowej działce, jak również anteny satelitarne, kolektory słoneczne, a nawet domki letniskowe wraz ze znajdującymi się w nich ruchomościami. Jeśli podejmujesz się budowy swojego wymarzonego domu, również możesz go ubezpieczyć.

Co obejmuje ochrona?

​Majątek

InterRisk chroni Twoje mienie od zdarzeń, które mogą spowodować ogromną skalę zniszczeń, m.in. pożaru, powodzi, silnego wiatru, katastrofy budowlanej, zalania, wybuchu.

​Kradzież

Możesz liczyć na pomoc w przypadku kradzieży z włamaniem oraz rabunku. Ubezpieczyciel pomoże jak najszybciej powetować straty.

Wandalizm

Czasem dochodzi do szkód spowodowanych aktem wandalizmu – działaniem osób trzecich, umyślnie niszczących Twoje mienie. W takich wypadkach też możesz liczyć na pomoc. 

Szyby

InterRisk finansuje straty powstałe w szklanych elementach budynków takich jak: szyby okienne i drzwiowe, płyty szklane, lustra, ceramiczne i szklane kuchenne płyty grzewcze.

NNW

Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

OC w życiu prywatnym

InterRisk obejmuje ochroną zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Home Assistance

Home Assistance to pomoc techniczna (np. interwencja ślusarza lub hydraulika, transport do lokalu zastępczego w przypadku powstania szkody), medyczna, prawna, a nawet usługi Consierge. 

 

Pobyt w szpitalu

Przedmiotem ubezpieczenia jest pobyt ubezpieczonego w szpitalu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Pomoc prawna

InterRisk pokrywa koszty pomocy prawnej w postępowaniu sądowym lub administracyjnym powstałe w następstwie zdarzenia związanego z czynnościami życia prywatnego.

Bezpieczny Dom w pigułce

  • Wszystkie składniki majątku InterRisk ubezpiecza na zasadzie pierwszego ryzyka, co oznacza brak proporcjonalnego pomniejszania odszkodowania w przypadku ewentualnego niedoubezpieczenia.
  • Ubezpieczyciel obejmuje ochroną za szkody zalaniowe z lokalu ubezpieczonego bez szukania winy po stronie naszego ubezpieczonego (klauzula wężykowa!).
  • InterRisk ubezpiecza obiekty w trakcie budowy lub przebudowy z możliwością rozszerzenia ochrony za opłatą dodatkowej składki o ryzyka opadu atmosferycznego, gradu, deszczu nawalnego, naporu śniegu lub lodu.
  • Home Assistance obejmuje takie usługi jak: pomoc techniczna w domu, usługi informacyjne, pomoc medyczna, serwis prawny, a także usługi concierge i serwis informatyczny. Możesz zadzwonić zawsze, o każdej porze, przez cały rok – także w święta!
  • Szczegółowy zakres ograniczeń i wyłączeń umowy ubezpieczenia jest wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczeń.
  • Sprawdź ofertę dla Stałych Klientów 

Złóż wniosek w Oddziale

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą:

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X