Dom Max

InterRisk zabeziecza w maksymalnym zakresie wszystko, co związane z domem i Twoją rodziną.

< Ubezpieczenia nieruchomości

Dom MAX

 
Począwszy od tego, co najważniejsze: ścian i konstrukcji budynku lub mieszkania, poprzez elementy jego wyposażenia, przechowywane w nim mienie ruchome, sprzęty, kolekcje i inne cenne dla Ciebie przedmioty. Dodatkowa ochrona obejmuje także całą Twoją rodzinę w razie nieszczęśliwego wypadku, a nawet postępowanania sądowego czy administracyjnego. Opuszczając – na chwilę bądź na dłużej – swój dom nie musisz martwić się o nic.

Co obejmuje ochrona?

Mienie

Formuła All risks oznacza, że Twoje cenne mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od wszelkich rodzajów ryzyka (z wyłączeniem wyraźnie określonych w umowie).

Wandalizm

Czasem dochodzi do szkód spowodowanych aktem wandalizmu – działaniem osób trzecich, umyślnie niszczących Twoje mienie. 

Podróże

Pakiet ubezpieczeń podróżnych z ubezpieczeniem domu? Jak najbardziej. Koszty leczenia, ratownictwa, pomocy prawnej, ubezpieczenie bagażu i assistance, a także OC i NNW.

Concierge

Twój osobisty pomocnik zorganizuje wszystko, czego potrzebujesz – żadna usługa lifestyle nie jest niemożliwa!

NNW

Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Elektronika

Elektronika przenośna: Przenośny sprzęt elektroniczny może mieć wartość wielu tysięcy. A ponieważ jest przenośny, wystarczy chwila nieuwagi, by ktoś go ukradł.

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Home Assistance

Pomoc techniczna (np. interwencja ślusarza lub hydraulika, transport do lokalu zastępczego w przypadku powstania szkody), medyczna, prawna, a nawet usługi consierge.

Assistance medyczny

Pomoc medyczna: wizyta pielęgniarki lub lekarza, transport do szpitala, usługi rehabilitacyjne i infolinia medyczna.

​Samochód zastępczy

Samochód zastępczy w pakiecie z ubezpieczeniem domu? Jak najbardziej. Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty wynajmu samochodu zastępczego, klasy porównywalnej z klasą ubezpieczonego.

Pomoc prawna

Ubezpieczyciel pokrywa koszty pomocy prawnej w postępowaniu sądowym lub administracyjnym powstałe w następstwie zdarzenia związanego z czynnościami życia prywatnego.

Bardzo szeroki zakres ubezpieczenia – formuła All risks

InterRisk ubezpiecza od wszystkiego, co nie zostało wyłączone w umowie, np.:
 • Upuszczenie laptopa albo aparatu fotograficznego podczas robienia zdjęcia
 • Rabunek torebki w parku
 • Graffiti na ścianach domu 
 • Kradzież z użyciem siły i narzędzi siłowników stanowiących napęd bramy lub drzwi garażowych
 • Pogryzienie płaszcza i butów gości Klienta przez psa ubezpieczonego

Dom Max w pigułce

 • Możliwość ubezpieczenia zwierząt domowych
 • Home Assistance, w tym usługa concierge
 • Wynajęcie samochodu zastępczego
 • Pakiet ubezpieczeń podróżnych
 • Możliwość ubezpieczenia domu letniskowego, nagrobków, dróg, chodników, podjazdów, schodów na posesji, a nawet krzewów i drzew zasadzonych na gruncie posesji
 • Sprawdź ofertę dla Stałych Klientów 

Szczegółowy zakres ograniczeń i wyłączeń umowy ubezpieczenia jest wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczeń.

Zadbaj o wszystko co cenne

Złóż wniosek w Oddziale

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą:

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X