Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Środki pieniężne zgromadzone w PLUS BANK S.A. są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Informujemy, że limit gwarancji środków zgromadzonych w Banku przez jednego deponenta wynosi 100 000,00 euro.
W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000,00 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Środki te podlegają 100% gwarancji.

PODSTAWA:
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016 poz. 996) .

Więcej informacji na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl
X