Bankowość elektroniczna

 • CAŁODOBOWY DOSTĘP DO KONTA z dowolnego miejsca
 • WYGODA I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
 • BEZPIECZEŃSTWO ORAZ POUFNOŚĆ DANYCH
 • TANIE PRZELEWY
 • STAŁY I PEWNY KONTAKT Z BANKIEM

KORZYŚCI:

 • całodobowy dostęp do konta z dowolnego miejsca
 • wygoda i oszczędność czasu
 • bezpieczeństwo oraz poufność danych
 • tanie przelewy
 • stały i pewny kontakt z bankiem

Internet


Serwis plusbank24 w kanale Internet stworzony jest dla ludzi biznesu mających swobodny dostęp do Internetu. Dzięki usłudze możesz zarządzać finansami Twojej firmy przez 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na ziemi.

Cenisz sobie czas, wygodę oraz bezpieczeństwo? 
plusbank24 jest przeznaczone właśnie dla Ciebie.

DOSTĘP DO KONTA W KANALE INTERNET UMOZLIWIA MIĘDZY INNYMI:
 • kontrolę salda i dostępnych środków
 • wyświetlenie listy blokad
 • wyświetlenie historii sald na rachunkach
 • podgląd historii operacji
 • pobranie wyciągów
 • zlecenie przelewów w PLN (w tym US i na Indywidualny Rachunek Podatkowy oraz do ZUS)
 • zlecanie przelewów w walutach obcych (również z kursem wynegocjowanym)
 • skorzystanie z usługi Płacę z PLUS BANK
 • zlecenie przelewów SORBNET
 • skorzystanie z usługi MASOWE PRZELEWY WYCHODZĄCE
 • utworzenie zleceń stałych
 • zakładanie lokat
 • DOŁADOWANIE TELEFONU (JEDNORAZOWE LUB CYKLICZNE)
 • uzyskanie informacji o kredytach
 • podgląd historii operacji wykonanych kartą debetową
 • import przelewów zapisanych w pliku
 • polecenie zapłaty
 • aktywację usługi powiadomień wysyłanych SMSem lub na adres e-mail
 • możliwość zdefiniowania wieloosobowej autoryzacji (wielopodpisu) do rachunku
 • ustawienie własnego Aliasu do logowania
 • możliwość nadania własnego identyfikatora.

BEZPIECZEŃSTWO:
 • transmisja danych szyfrowana jest za pomocą technologii zapewniającej najwyższe bezpieczeństwo
 • strona posiada certyfikat bezpieczeństwa firmy DigiCert Inc.
 • każde logowanie wymaga prawidłowego wprowadzenia indywidualnego Identyfikatora/Aliasu i hasła.
 • istnieje możliwość dodatkowej autoryzacji logowania jednorazowym kodem SMS
 • zlecenie transakcji jest autoryzowane bezpiecznym i wygodnym, jednorazowym kodem SMS
PORADNIKI
Zapoznaj się z instrukcją obsługi plusbank24 w kanale Internet – Bezpieczeństwo, Rachunki, Płatności
Zapoznaj się z instrukcją obsługi plusbank24 w kanale Internet – Opis pozostałych funkcjonalności
Szablony plików importu przelewów dla plusbank24
Eksport i import odbiorców krajowych 
Struktura pliku wyciągowego w formacie MT940

Telefon


PLUSBANK24 UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA NA DWA SPOSOBY:
 • ZA POMOCA POŁĄCZENIA IVR – automatycznym systemem głosowym.
 • Przez TELEFONICZNY KONTAKT Z OPIEKUNEM.

Usługa dostępna jest pod numerem 0 801 66 77 88 dla telefonów stacjonarnych i numerem +48 618 461 461 dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy. Z automatycznego systemu głosowego IVR można korzystać z telefonu, w którym zostało ustawione tonowe wybieranie numeru.

Dostęp do konta w kanale IVR umożliwia między innymi:
 • kontrolę salda i dostępnych środków,
 • podgląd historii operacji,
 • zlecenie przelewu do zdefiniowanego odbiorcy,
 • uzyskanie informacji o posiadanych lokatach.

DOSTĘP DO KONTA PO POŁĄCZENIU Z OPIEKUNEM KLIENTA UMOŻLIWIA SKORZYSTANIE Z PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNEJ W KANALE INTERNET ORAZ: 
 • wygenerowanie nowego loginu,
 • wygenerowanie nowego hasła do kanału Internet,
 • wygenerowanie nowego hasła do kanału SMS/Telefon,
 • zmianę statusu Użytkownika Klienta,
 • zmianę statusu hasła,
 • zmianę statusu metody autoryzacji,
 • zmianę rachunku domyślnego do przelewu,
 • zmianę rachunku domyślnego do prowizji,
 • zmianę limitu pojedynczej transakcji/limitu dziennych transakcji.

BEZPIECZEŃSTWO:
 • każda dyspozycja wymaga poprawnego wprowadzenia indywidualnego identyfikatora i hasła,
 • warunkiem złożenia dyspozycji realizowanych przez Opiekuna Klienta jest poprawna identyfikacja hasłem Telefon/SMS i autoryzacja hasłem pytanie-odpowiedź,
 • wszystkie dyspozycje w ramach połączeń z numerem 0801 66 77 88 są rejestrowane.

Jeśli chcesz uruchomić bankowość elektroniczną

 
Złóż wniosek >

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu