Działalność charytatywna

PLUS BANK S.A. podejmuje wiele działań prospołecznych i charytatywnych. W szczególności jesteśmy dumni ze współpracy z Fundacją Polsat Dzieciom. Fundacja powstała w 1996 roku jest organizacją charytatywną, która ratuje życie i zdrowie dzieci. Dzięki pomocy fundacji ciężko chore dzieci mają szansę na leczenie i rehabilitację. Wiele szpitali otrzymało specjalistyczny sprzęt medyczny, a szkoły specjalistyczne i ośrodki specjalnej troski skorzystały z dofinansowania. Fundacja zapoczątkowała w Polsce rodzinne przeszczepy wątroby i przeprowadzane na otwartym sercu operacje. Wspomagamy również m.in. Stowarzyszenie NASZE SERCE, które skupia się na ratowaniu dzieci rodzących się z wadami serca. Choroby serca są bardzo poważnym problemem. Rocznie w Polsce przychodzi na świat około 4-5 tysięcy dzieci z wadami serca, które wymagają skomplikowanych operacji oraz leczenia pooperacyjnego, które zapewniają wykwalifikowani specjaliści i lekarze, z którymi współpracuje Stowarzyszenie NASZE SERCE.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X