Działalność charytatywna

PLUS BANK S.A. podejmuje wiele działań prospołecznych i charytatywnych. W szczególności jesteśmy dumni ze współpracy z Fundacją Polsat Dzieciom. Fundacja powstała w 1996 roku jest organizacją charytatywną, która ratuje życie i zdrowie dzieci. Dzięki pomocy fundacji ciężko chore dzieci mają szansę na leczenie i rehabilitację. Wiele szpitali otrzymało specjalistyczny sprzęt medyczny, a szkoły specjalistyczne i ośrodki specjalnej troski skorzystały z dofinansowania. Fundacja zapoczątkowała w Polsce rodzinne przeszczepy wątroby i przeprowadzane na otwartym sercu operacje. Wspomagamy również m.in. Stowarzyszenie NASZE SERCE, które skupia się na ratowaniu dzieci rodzących się z wadami serca. Choroby serca są bardzo poważnym problemem. Rocznie w Polsce przychodzi na świat około 4-5 tysięcy dzieci z wadami serca, które wymagają skomplikowanych operacji oraz leczenia pooperacyjnego, które zapewniają wykwalifikowani specjaliści i lekarze, z którymi współpracuje Stowarzyszenie NASZE SERCE.

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu