Działalność charytatywna

PLUS BANK S.A. podejmuje wiele działań prospołecznych i charytatywnych.  Współpracujemy przede wszystkim z Fundacją Polsat Dzieciom, przekazując co roku sumę 250 tysięcy PLN. Fundacja powstała w 1996 roku jest organizacją charytatywną, która ratuje życie i zdrowie dzieci. 

Dzięki pomocy fundacji  ciężko chore dzieci mają szansę na leczenie i rehabilitację. Wiele szpitali otrzymało specjalistyczny sprzęt medyczny, a szkoły specjalistyczne i ośrodki specjalnej troski skorzystały z dofinansowania. Fundacja zapoczątkowała w Polsce rodzinne przeszczepy wątroby i przeprowadzane na otwartym sercu operacje. 

Wspomogliśmy także Stowarzyszenie NASZE SERCE. Stowarzyszenie skupia się na ratowaniu dzieci rodzących się z wadami serca. Choroby serca są bardzo poważnym problemem. Rocznie w Polsce przychodzi na świat około 4-5 tysięcy dzieci z wadami serca.
X