Produkty transakcyjne

Przelewy krajowe i walutowe

PRZELEWY KRAJOWE:
Klienci Banku mogą zlecać przelewy krajowe w ramach rozliczeń w systemach ELIXIR oraz SORBNET.
W celu regulowania cyklicznych zobowiązań w ramach przelewów krajowych Klienci Banku mogą składać zlecenia stałe.

PRZELEWY WALUTOWE
 • Bank realizuje PRZELEWY IMPORTOWE tzn. polecenia wypłaty wysłane za pośrednictwem systemu SWIFT lub innego systemu telekomunikacyjnego do banku beneficjenta na podstawie zlecenia złożonego przez Klienta.
 • Bank realizuje PRZELEWY EKSPORTOWE tzn. polecenia wypłaty otrzymane na rzecz beneficjenta na podstawie polecenia wypłaty otrzymanego za pośrednictwem systemu SWIFT lub innego systemu telekomunikacyjnego z innego banku krajowego lub zagranicznego.

OPCJE KOSZTÓW STOSOWANE W POLECENIACH WYPŁATY:
 • „SHA" oznacza, że koszty banku wysyłającego pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent,
 • „BEN" oznacza, że koszty banku wysyłającego pokrywa beneficjent,
 • „OUR" oznacza, że koszty banku wysyłającego ponosi zleceniodawca.

POLECENIE ZAPŁATY DLA WIERZYCIELA MASOWEGO

Sposób realizacji POLECENIA ZAPŁATY dla Wierzyciela Masowego
Dyspozycje Poleceń Zapłaty przesyłane są do Banku, w formie elektronicznej uzgodnionej z Bankiem, za pośrednictwem plusbank24.


Polecenia Zapłaty w formie elektronicznej mogą być składane jako pakiet jednorazowych Dyspozycji Polecenia Zapłaty z przyszłą datą realizacji.

Wierzyciel dostarcza Dyspozycje Poleceń Zapłaty do Banku najpóźniej do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym termin realizacji.
Potwierdzeniem uznania rachunku Wierzyciela kwotą zrealizowanych Dyspozycji Poleceń Zapłaty jest informacja zawarta w raportach dostarczanych przez Bank.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o zawarcie Umowy o korzystanie z rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty.
 • Umowa o prowadzenie rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty.
 • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
 • Umowa o korzystanie z usługi SIPP.
 • Umowa o korzystanie z plusbank24 w PLUS BANK S.A. - P@rtner24.

OPERACJE GOTÓWKOWE

Bank prowadzi obsługę gotówkową w złotych oraz w walutach obcych. Obsługa gotówkowa odbywa się w kasach naszych placówek.

WPŁATY na rachunek bankowy mogą być dokonywane we wszystkich placówkach Banku w formie otwartej, jak również w formie wpłaty zamkniętej.

WPŁATY ZAMKNIĘTE mogą być realizowane za pośrednictwem kasy i oraz wrzutni gotówkowej.
W przypadku wpłat gotówkowych w formie zamkniętej rachunek Klienta uznawany jest kwotą deklarowaną zgodnie z dołączonym do bezpiecznej koperty dowodem wpłaty. Dodatkowo po przeliczeniu wpłaty Bank uzna lub obciąży rachunek Klienta ewentualnymi różnicami gotówkowymi.

Wpłata zamknięta przekazywana jest przez klienta w będącej jego własnością bezpiecznej kopercie lub zaplombowanym worku.

WYPŁATY GOTÓWKOWE mogą być dokonywane na podstawie:

 • pisemnej dyspozycji Klienta,
 • czeku gotówkowego dla firm,
 • kart płatniczych.

Jeśli jesteś zainteresowany produktem
skontaktuj się z naszym Doradcą Biznesowym

Kontakt z Doradcą Biznesowym
X