Produkty transakcyjne

Przelewy krajowe i walutowe

PRZELEWY KRAJOWE:
Klienci Banku mogą zlecać przelewy krajowe w ramach rozliczeń w systemach ELIXIR oraz SORBNET.
W celu regulowania cyklicznych zobowiązań w ramach przelewów krajowych Klienci Banku mogą składać zlecenia stałe.

PRZELEWY WALUTOWE
  • Bank realizuje PRZELEWY IMPORTOWE tzn. polecenia wypłaty wysłane za pośrednictwem systemu SWIFT lub innego systemu telekomunikacyjnego do banku beneficjenta na podstawie zlecenia złożonego przez Klienta.
  • Bank realizuje PRZELEWY EKSPORTOWE tzn. polecenia wypłaty otrzymane na rzecz beneficjenta na podstawie polecenia wypłaty otrzymanego za pośrednictwem systemu SWIFT lub innego systemu telekomunikacyjnego z innego banku krajowego lub zagranicznego.

OPCJE KOSZTÓW STOSOWANE W POLECENIACH WYPŁATY:
  • „SHA" oznacza, że koszty banku wysyłającego pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent,
  • „BEN" oznacza, że koszty banku wysyłającego pokrywa beneficjent,
  • „OUR" oznacza, że koszty banku wysyłającego ponosi zleceniodawca.

POLECENIE ZAPŁATY DLA WIERZYCIELA MASOWEGO

Sposób realizacji POLECENIA ZAPŁATY dla Wierzyciela Masowego
Dyspozycje Poleceń Zapłaty przesyłane są do Banku, w formie elektronicznej uzgodnionej z Bankiem, za pośrednictwem plusbank24.


Polecenia Zapłaty w formie elektronicznej mogą być składane jako pakiet jednorazowych Dyspozycji Polecenia Zapłaty z przyszłą datą realizacji.

Wierzyciel dostarcza Dyspozycje Poleceń Zapłaty do Banku najpóźniej do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym termin realizacji.
Potwierdzeniem uznania rachunku Wierzyciela kwotą zrealizowanych Dyspozycji Poleceń Zapłaty jest informacja zawarta w raportach dostarczanych przez Bank.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o zawarcie Umowy o korzystanie z rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty.
  • Umowa o prowadzenie rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty.
  • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
  • Umowa o korzystanie z usługi SIPP.
  • Umowa o korzystanie z plusbank24 w PLUS BANK S.A. - P@rtner24.

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu