Przydatne linki

Przydatne linki

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności serwisu internetowego
 
Polityka Prywatności serwisu internetowego PLUS BANK S.A.
z dnia 13 lutego 2015roku
 
§ 1
Wstęp
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez serwis internetowy PLUS BANK S.A.umieszczony pod adresem http://www.plusbank.pl (dalej zwany Serwisem). Właścicielem Serwisu i administratorem danych osobowych jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 77. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania rejestracji lub zapytań w ramach Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
§ 2
Ogólne Warunki
Właściciel SerwisuPLUS BANK S.A.nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania przez użytkownika z Serwisu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez SerwisPLUS BANK S.A.i przechowywane na Państwa komputerze lub innym urządzeniu końcowym, zawierające informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są przez właściciela Serwisuw celu obsługi Serwisu, co zostało szczegółowo opisane w Polityce Cookies Serwisu PLUS BANK S.A. Obok plików cookies SerwisPLUS BANK S.A.może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której uzyskaliście Państwo dostęp do SerwisuPLUS BANK S.A. Niektóre podstrony w ramach Serwisu oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera (urządzenia końcowego), na którym załadowana została strona internetowa, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony internetowej, czas załadowania strony internetowej, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności podejmowanych przez nas działań promocyjnych. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
§ 3
Jakie dane zbiera PLUS BANK S.A. podczas rejestracji.
Właściciel Serwisu zbiera od Państwa następujące dane osobowe w przypadku dokonywania procesu rejestracji w Serwisie:
 1. Pseudonim/Nazwa,
 2. Imię,
 3. Nazwisko,
 4. Numer telefonu,
 5. Adres poczty elektronicznej.
 
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do dalszego przebiegu rejestracji użytkownika i wykorzystywania pełnej funkcjonalności Serwisu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów, a w szczególności, umożliwienia kontaktu z Państwem przez Plus Bank S.A. w sprawie wypełniania formularzy kontaktowych oraz w ramach serwisu transakcyjnego PLUS BANK S.A. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać ze wskazanych powyżej możliwości. Zbieranie danych osobowych jest zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182z późn. zmianami)oraz zgodnez ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422 z późn. zmianami).
§ 4
Prawa użytkownika Serwisu
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. W celu realizacji tych uprawnień prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta w Serwisie lub kontakt na adres: bezpieczenstwo@plusbank.pl.
 
Właściciel SerwisuPLUS BANK S.A.może wykorzystywać podane w § 3dane do przysyłania Państwu informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera w ramach Serwisu PLUS BANK S.A. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres bezpieczenstwo@plusbank.pl
§ 5
Środki techniczne i Państwa obowiązki.
Właściciel Serwisu dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony Państwa danych. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Serwisu PLUS BANK S.A.i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że właściciel SerwisuPLUS BANK S.A.nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Serwisu. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy wylogować się po zakończeniu korzystania z SerwisuPLUS BANK S.A.
§ 6
W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość wglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach SerwisuPlus BANK S.A., po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpią inne problemy z logowaniem, prosimy wykonać kroki podane w instrukcji na stronie podczas procesu odzyskiwania hasła jak i loginu lub o kontakt pod adresem: bezpieczenstwo@plusbank.pl Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych w Serwisie Państwa danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: bezpieczenstwo@plusbank.pl
§ 7
Inne strony internetowe
W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki (odesłania) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez właściciela Serwisu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się przed ich odwiedzeniem. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron internetowych. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa kierowane pod adresem: bezpieczenstwo@plusbank.pl
§ 8
Zmiany Polityki Prywatności
Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. Zmiany Polityki Prywatności będą publikowane w Serwisie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie udostępniana z nową datą.

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PLUS BANK S.A.

Plus Bank SA jako administrator danych, na podstawie art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.), powołał administratora bezpieczeństwa informacji, który prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.
Administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia rejestr zbioru danych osobowych do przeglądania w formie papierowej w siedzibie Plus Bank SA w Warszawie przy Aleji Stanów Zjednoczonych 61A.
Chęć przeglądania rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych należy zgłosić do Centrum Obsługi Klienta +48618461461, +48801445566 lub na adres e-mail cok@plusbank.pl.

POLITYKA COOKIES

Polityka Cookies – wersja rozszerzona.
Polityka cookies strony internetowejPLUS BANK S.A.

 1. W związku z udostępnianiem użytkownikom strony internetowej http://www.plusbank.pl/ stosuje się na niej tzw. pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika. Serwery, na których umieszczona jest strona internetowaPLUS BANK S.A. mogą odczytać informacje z urządzenia użytkownika przy każdorazowym połączeniu się  urządzenia końcowego użytkownika z tą stroną internetową. Serwery te mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z plikami cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach strony internetowej http://www.plusbank.pl/. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej http://www.plusbank.pl/. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Niniejsza polityka jest zgodna z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne.
 2. Pliki cookies w ramach strony internetowej Plus Bank S.A. http://www.plusbank.pl/ wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego.
 3. Pliki Cookies wykorzystywane przez serwis internetowyPLUS BANK S.A. mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z serwisu internetowego PLUS BANK S.A. i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu internetowego.
 4. W ramach strony internetowej http://www.plusbank.pl/ możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu internetowego,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie serwisu internetowego,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu internetowego,
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies może oznaczać, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 
W razie problemów doradzamy skorzystaniez pliku pomocy przeglądarki lub skontaktowaniesię z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 
 1. Wyłączenie stosowania cookies może powodować trudności lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach serwisu internetowego http://www.plusbank.pl/. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast co do zasady braku możliwości dostępu do treści zamieszczanych na stronie http://www.plusbank.pl/.
 2. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowegoPlus Bank S.A.http://www.plusbank.pl/. Dane nie są przekazywane poza serwis internetowy http://www.plusbank.pl/.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w różnych przeglądarkach?

 • Mozilla Firefox – kliknij tutaj
 • Microsoft Internet Explorer - kliknij tutaj
 • Google Chrome - kliknij tutaj
 • Opera - kliknij tutaj
 • Apple Safari - kliknij tutaj
 • w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X