Przydatne linki

Przydatne linki

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i COOKIES

Zasady przetwarzania danych

PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (04-028), przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, zwany dalej „Bankiem” przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Bank zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych (6x6).

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

  • „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”,

  • „ograniczenie celu”,

  • „minimalizacja danych”,

  • „prawidłowość”,

  • „ograniczenie przechowywania”,

  • „integralność i poufność”.

   

 2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Bank jak i podmioty trzecie, z którymi Bank współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

 • Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o login i hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie. Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Bank.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

Kto jest administratorem i jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (04-028), przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A zwany dalej „Bankiem”.

Inspektorem Ochrony Danych w Plus Banku S.A. jest Tomasz Kubryń, z którym można kontaktować się pisząc na adres:

Inspektor Ochrony Danych

PLUS BANK S.A.

04-028 Warszawa

Al. Stanów Zjednoczonych 61A

a w przypadku naruszeń bezpieczeństwa danych na iod@plusbank.pl. W przypadku chęci skorzystania z praw przysługujących na podstawie RODO prosimy o skorzystanie z kontaktu telefonicznego z Centrum Obsługi Klienta, obsługi w Oddziałach Banku lub kontaktu za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktu.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów Bank będą przetwarzane w następujących celach:

 1. ​Obsługi utworzonego konta.
 2. Dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacja) i odszkodowań.
 3. Prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskanie i utrzymanie klienta.
 4. Sprzedaży produktów i usług.
 5. Związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk.
 6. Udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 7. Prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.
 8. Archiwizacji.
 9. Spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Banku.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie:

 1. Udzielona zgoda.
 2. Niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
 3. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. Procesorom w związku ze zleconymi przez Bank działaniami realizowanymi w imieniu Banku.
 2. Firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa.
 3. Kancelariom prawnym, którym Bank zlecił np. prowadzenie postępowania.
 4. Podmiotom współpracującym z Bankiem, które mogą zamieszczać własne pliki cookies.
 5. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. Przepisy prawa, które mogą obligować Bank do przetwarzania danych przez określny czas.
 2. Obsługi utworzonego konta.
 3. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów Bank (administratora danych).
 4. Okres na jaki została udzielona zgoda.

 

Jakie masz prawa

 1. Żądania dostępu dotyczących Państwa danych osobowych.
 2. Sprostowania danych.
 3. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 4. Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.
 6. Przeniesienia Państwa danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jakie będą konsekwencje nie podania danych

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenie konta w serwisie), bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.
 

W jaki sposób profilujemy

Bank korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

 1. Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji.
 2. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).

 

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe"

Wykorzystywanie „cookies”

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę , która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb, ułatwienia Tobie funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach.Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji- Internet Explorer

Więcej informacji- Chrome

Więcej informacji- Firefox

 

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twojego urządzenia (komputera, laptopa, telefonu). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

Stosujemy następujące pliki cookie na naszych stronach:

Nazwa pliku Cookie Wygasa po (okres ważności) Opis pliku cookie
PHPSESSID z końcem sesji plik cookie wykorzystywany do rozpoznawanie sesji oraz prawidłowego wyświetlania informacji w serwisie


W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Warszawa, dn. 25.05.2018

 

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PLUS BANK S.A.

Plus Bank SA jako administrator danych, na podstawie art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.), powołał administratora bezpieczeństwa informacji, który prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.
Administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia rejestr zbioru danych osobowych do przeglądania w formie papierowej w siedzibie Plus Bank SA w Warszawie przy Aleji Stanów Zjednoczonych 61A.
Chęć przeglądania rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych należy zgłosić do Centrum Obsługi Klienta +48618461461, +48801445566 lub na adres e-mail kontakt@plusbank.pl.

POLITYKA COOKIES

Polityka Cookies – wersja rozszerzona.
Polityka cookies strony internetowejPLUS BANK S.A.

 1. W związku z udostępnianiem użytkownikom strony internetowej http://www.plusbank.pl/ stosuje się na niej tzw. pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika. Serwery, na których umieszczona jest strona internetowaPLUS BANK S.A. mogą odczytać informacje z urządzenia użytkownika przy każdorazowym połączeniu się  urządzenia końcowego użytkownika z tą stroną internetową. Serwery te mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z plikami cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach strony internetowej http://www.plusbank.pl/. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej http://www.plusbank.pl/. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Niniejsza polityka jest zgodna z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne.
 2. Pliki cookies w ramach strony internetowej Plus Bank S.A. http://www.plusbank.pl/ wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego.
 3. Pliki Cookies wykorzystywane przez serwis internetowyPLUS BANK S.A. mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z serwisu internetowego PLUS BANK S.A. i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu internetowego.
 4. W ramach strony internetowej http://www.plusbank.pl/ możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu internetowego,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie serwisu internetowego,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu internetowego,
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies może oznaczać, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 
W razie problemów doradzamy skorzystaniez pliku pomocy przeglądarki lub skontaktowaniesię z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 
 1. Wyłączenie stosowania cookies może powodować trudności lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach serwisu internetowego http://www.plusbank.pl/. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast co do zasady braku możliwości dostępu do treści zamieszczanych na stronie http://www.plusbank.pl/.
 2. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowegoPlus Bank S.A.http://www.plusbank.pl/. Dane nie są przekazywane poza serwis internetowy http://www.plusbank.pl/.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w różnych przeglądarkach?

 • Mozilla Firefox – kliknij tutaj
 • Microsoft Internet Explorer - kliknij tutaj
 • Google Chrome - kliknij tutaj
 • Opera - kliknij tutaj
 • Apple Safari - kliknij tutaj
 • w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X