Bankowość elektroniczna

 • całodobowy dostęp do konta z dowolnego miejsca
 • wygoda i oszczędność czasu
 • bezpieczeństwo oraz poufność danych
 • tanie przelewy
 • stały i pewny kontakt z bankiem

Korzyści

Bankowość elektroniczna plusbank24 to łatwy i bezpieczny dostęp do rachunków przez Internet, telefon i telefon komórkowy możliwy 7 dni w tygodniu przez 24h/dobę.

Internet


Konto przez Internet jest usługą stworzoną dla osób aktywnych, ceniących sobie czas, wygodę i bezpieczeństwo. Przez Internet możesz zarządzać swoimi finansami 24 godziny na dobę niezależnie od miejsca, w którym jesteś.

DOSTĘP DO KONTA W KANALE INTERNET UMOŻLIWIA MIĘDZY INNYMI: 
 • kontrolę salda i dostępnych środków
 • wyświetlenie listy blokad
 • podgląd historii operacji
 • pobranie wyciągów
 • zlecenie przelewów w PLN (w tym US i na Indywidualny Rachunek Podatkowy)
 • zlecenie przelewów w walutach obcych (również z kursem wynegocjowanym)
 • skorzystanie z usługi Płacę z PLUS BANK
 • zlecenie przelewów SORBNET
 • utworzenie zleceń stałych
 • zakładanie lokat
 • doładowanie telefonu (jednorazowe lub cykliczne)
 • podgląd historii operacji wykonanych kartami debetowymi i kredytowymi
 • uruchomienie kredytu ratalnego i spłata karty kredytowej
 • uzyskanie informacji o kredytach
 • spłatę wybranych kredytów
 • import przelewów zapisanych w pliku
 • aktywację usługi powiadomień wysyłanych SMSem lub na adres e-mail
 • ustawienie własnego Aliasu do logowania
 • możliwość nadania własnego identyfikatora

BEZPIECZEŃSTWO:
 • transmisja danych szyfrowana jest za pomocą technologii zapewniającej najwyższe bezpieczeństwo
 • strona posiada certyfikat bezpieczeństwa firmy DigiCert Inc.
 • każde logowanie wymaga prawidłowego wprowadzenia indywidualnego Identyfikatora/Aliasu i hasła.
 • istnieje możliwość dodatkowej autoryzacji logowania jednorazowym kodem SMS
 • zlecenie transakcji jest autoryzowane bezpiecznym i wygodnym, jednorazowym kodem SMS

PORADNIKI:
Zapoznaj się z instrukcją obsługi plusbank24 w kanale Internet – Bezpieczeństwo, Rachunki, Płatności
Zapoznaj się z instrukcją obsługi plusbank24 w kanale Internet – Opis pozostałych funkcjonalności
Szablony plików importu przelewów dla plusbank24
Eksport i import odbiorców krajowych 
Struktura pliku wyciągowego w formacie MT940

SMS


Plusbank24 w kanale SMS został stworzony dla posiadaczy telefonów komórkowych we wszystkich sieciach na terenie Polski. Wysyłając do banku SMS-a zawierającego odpowiednią komendę, w odpowiedzi otrzymujesz żądaną informację. Możesz też  zlecić wykonanie przelewu na rachunek zdefiniowanego odbiorcy.

DOSTĘP DO KONTA W KANALE SMS UMOŻLIWIA:
 • kontrolę salda i dostępnych środków
 • podgląd historii operacji
 • zlecenie przelewu do zdefiniowanego odbiorcy
 • uzyskanie informacji o posiadanych lokatach

W CELU UZYSKANIA INFORMACJI Z BANKU LUB ZLECENIA PRZELEWU WYŚLIJ POD NUMER 609 767 767 SMS O TREŚCI:
 • Aby uzyskać informacje o rachunkach
Identyfikator#hasło#1
 • Aby sprawdzić saldo na rachunku  
Identyfikator#hasło#2#numer rachunku
 
 • Aby uzyskać szczegółowe informacje o rachunku
Identyfikator#hasło#3#numer rachunku
 • Aby uzyskać historię transakcji na rachunku 
Identyfikator#hasło#4#numer rachunku#liczba transakcji
 
 • Aby uzyskać informacje o odbiorcach zdefiniowanych
Identyfikator#hasło#5#numer rachunku
 
 • Aby zlecić przelew do odbiorcy zdefiniowanego 
Identyfikator#hasło#6#numer rachunku nadawcy#numer odbiorcy w kanale SMS#kwota#data
 
 • Aby uzyskać informacje o lokatach
Identyfikator#hasło#7
 
 • Aby uzyskać pomoc 
Identyfikator#hasło#?
 
 • Aby uzyskać pomoc dotyczącą wybranej komendy 
Identyfikator#hasło#?#numer komendy


BEZPIECZEŃSTWO:
 • w każdym zapytaniu wymagane jest poprawne wprowadzenie indywidualnego identyfikatora i hasła Telefon/SMS
 • realizowane są wyłącznie zapytania wysyłane z numeru telefonu zarejestrowanego w systemie Banku.

PORADNIK:
Zapoznaj się z Instrukcją obsługi plusbank24 w kanale SMS 
 

telefon


Plusbank24 umożliwia korzystanie z Centrum Obsługi Klienta na dwa sposoby:
 • Przez połączenie z IVR – automatycznym systemem głosowym
 • Przez telefoniczny kontakt  z Opiekunem Klienta
Usługa dostępna jest pod numerem 0 801 66 77 88 dla telefonów stacjonarnych i numerem +48 618 461 461 dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy. Z automatycznego systemu głosowego IVR można korzystać z telefonu, w którym zostało ustawione tonowe wybieranie numeru.

DOSTĘP DO KONTA W KANALE IVR UMOŻLIWIA:
 • kontrolę salda i dostępnych środków
 • podgląd historii operacji
 • zlecenie przelewu do zdefiniowanego odbiorcy
 • uzyskanie informacji o posiadanych lokatach

DOSTĘP DO KONTA PO POŁĄCZENIU Z OPIEKUNEM KLIENTA UMOZLIWIA SKORZYSTANIE Z PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNEJ W KANALE INTERNET ORAZ:
 • wygenerowanie nowego loginu
 • wygenerowanie nowego hasła do kanału Internet
 • wygenerowanie nowego hasła do kanału SMS/Telefon
 • zmianę statusu Użytkownika Klienta
 • zmianę statusu hasła
 • zmianę statusu metody autoryzacji
 • zmianę rachunku domyślnego do przelewu
 • zmianę rachunku domyślnego do prowizji
 • zmianę limitu pojedynczej transakcji/limitu dziennych transakcji

BEZPIECZEŃSTWO:
 • każda dyspozycja wymaga poprawnego wprowadzenia indywidualnego identyfikatora i hasła
 • warunkiem złożenia dyspozycji realizowanych przez Opiekuna Klienta jest poprawna identyfikacja hasłem Telefon/SMS i autoryzacja hasłem pytanie-odpowiedź
 • wszystkie dyspozycje w ramach połączeń z numerem 0801 66 77 88 są rejestrowane

Jeśli chcesz uruchomić bankowość elektroniczną

 
Złóż wniosek >

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu