Gdy planujesz rozbudować lub zmodernizować przedsiębiorstwo, zrefinansować poniesione nakłady.
 
KORZYŚCI:
 • Minimum formalności
 • Kredyt  nawet do 80% inwestycji
 • Okres kredytowania  nawet do 120 miesięcy
 • Atrakcyjne oprocentowanie

O PRODUKCIE

 • Możliwość sfinansowania zakupu środków trwałych, nieruchomości, modernizacji działalności gospodarczej i refinansowania poniesionych wydatków inwestycyjnych
 • Kredyt udzielany aż do 80% wartości inwestycji
 • Karencja w spłacie kredytu  nawet do 6 miesięcy
 • Spłata rat kredytowych dopasowana do Twojej działalności (miesięcznie lub kwartalnie)
 • W przypadku braku wystarczających zabezpieczeń – gwarancja de minimis BGK
 • Indywidualne podejście do każdej transakcji kredytowej
 • Stała opieka Twojego indywidualnego doradcy, który pomoże Ci w zebraniu niezbędnej dokumentacji i poprowadzi cały proces przyznania kredytu
 • Maksymalna kwota udzielonego kredytu uzależniona jest od Twojej zdolności kredytowej i potrzeb
WALUTA KREDYTU:
Udzielamy kredytów w PLN – co oznacza, że są one wolne od ryzyka kursowego oraz kosztów przwalutowania. Oprocentowanie oparte na bazie zmiennej stawki WIBOR i stałej marży Banku ustalanej indywidualnie z Klientem.

OKRES SPŁATY:
Okres kredytowania do 10 lat.

ZDOLNOŚC KREDYTOWA:
Twoja zdolność kredytowa jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

WYMAGANE DOKUMENTY

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ


OSOBA FIZYCZNA ROZLICZAJĄCA SIĘ POPRZEZ KARTĘ PODATKOWĄ:

OSOBA FIZYCZNA ROZLICZAJĄCA SIĘ POPRZEZ RYCZAŁT:

OSOBA FIZYCZNA ROZLICZAJĄCA SIĘ POPRZEZ KSIĄŻKĘ PODATKOWĄ:

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA PEŁNĄ SPRAWOZDAWCZOŚĆ KSIĘGOWĄ:
X