Alias

Korzystając z bankowości elektronicznej plusbank24.pl możesz nadać własną nazwę użytkownika do logowania w bankowości (Alias).
 • Alias zastąpi Identyfikator w kanale Internet, przy logowaniu do konta przez plusbank24.plInternet lajt, przy logowaniu do konta przez stronę m.plusbank24.pl.
 • Identyfikator nadal będzie obowiązywał w pozostałych kanałach tj. przy aktywacji aplikacji mobilnej, logowaniu do IVR, w komendach SMS, kontaktach z COK.
 • Po ustawieniu Aliasu nie będzie już możliwe logowanie przy użyciu Identyfikatora, a ustawionego Aliasu nie można wyłączyć.
 • Aby ustawić własny Alias należy zalogować się na swoje konto w plusbank24.pl, a następnie z menu Mój profil wybrać Ustawienia dostępu.
Istnieje możliwość zablokowania Aliasu, która skutkuje całkowitym zablokowaniem dostępu do bankowości elektronicznej we wszystkich kanałach. Odblokowanie jest możliwe wyłącznie po kontakcie z Bankiem i wygenerowaniu nowych danych dostępowych.
 
Należy pamiętać, że w sytuacji otrzymania od Banku nowych danych dostępowych (Identyfikator oraz hasła) ustawiony wcześniej przez Klienta Alias w kanale Internet nie obowiązuje. 

USTAW WŁASNY ALIAS

Aby ustawić własny Alias należy zalogować się na swoje konto w plusbank24.pl, a następnie z menu Mój profil wybrać Ustawienia dostępu.

W sekcji Alias należy wybrać Ustaw i wprowadzić własny Alias. Przy jego ustawianiu należy stosować się do poniższych zasad:
 • Alias powinien być kombinacją liter, cyft, znaków specjalnych tak aby był trudny do odgadnięcia,
 • może mieć długość 10-30 znaków (cyfry, litery, znaki specjalne, nie może zawierać polskich znaków orazodstępów),
 • nie może zawierać obok siebie 3 (lub więcej) jednakowych znaków,
 • nie może zawierać w sobie: numeru CIF Klienta, numeru PESEL Klienta, numeru dokumentu tożsamości Klienta,
 • przy modyfikacji Aliasu nowy Alias nie może zawierać się w starym Aliasie. 


Po wprowadzeniu Aliasu czynność należy zautoryzować dostępną metodą autoryzacji:
 • poprzez wybranie przycisku Wyślij SMS i wprowadzenie treści z SMS w odpowiednie pole.
 • poprzez autoryzację certyfikatem zapisanym na karcie chipowej.

Po ustanowieniu Aliasu Klient powinien zachować Identyfikator, który jest wykorzystywany w innych kałach bankowości elektronicznej.
 

Po ustanowieniu Aliasu zachowaj swój Identyfikator, który nadal będzie wykorzystywany w innych kałach bankowości elektronicznej.
 
Należy pamiętać, że w sytuacji otrzymania od Banku nowych danych dostępowych (Identyfikator oraz hasła) ustawiony wcześniej przez Alias w kanale Internet przestanie obowiązywać i należy ustawić go na nowo. 
 

USTAW WŁASNY IDENTYFIKATOR


Korzystając z bankowości internetowej plusbank24.pl możesz zmienić nadany przez Bank Identyfikator do logowania. Opcja możliwa jest niezależnie od tego czy został ustanowiony Alias do konta.
 • Jeżeli Klient ustawił Alias to Identyfikator będzie wykorzystywany jedynie przy aktywacji aplikacji mobilnej, logowaniu do IVR, w komendach SMS, kontaktach z COK.
 •  Jeżeli Klient nie ustawił Aliasu to zmieniony Identyfikator będzie obowiązywał we wszystkich kanałach dostępu do konta. 
Aby zmienić Identyfikator należy zalogować się na swoje konto w plusbank24.pl, a następnie z menu Mój profil wybrać Ustawienia dostępu.W sekcji Identyfikator należy wybrać Zmień i wprowadzić własny Identyfikator. Przy jego ustawianiu należy stosować się do poniższych zasad:
 • własny identyfikator powinien być trudną do odgadnięcia kombinacją cyfr,
 • musi mieć długość 8 cyfr,
 • nie może zawierać obok siebie 3 (lub więcej) jednakowych cyfr,
 • nie może zawierać w sobie: numeru CIF Klienta, numeru PESEL Klienta.

Po zmianie Identyfikatora czynność należy zautoryzować dostępną metodą autoryzacji:
 • poprzez wybranie przycisku Wyślij SMS i wprowadzenie treści z SMS w odpowiednie pole
 • poprzez autoryzację certyfikatem zapisanym na karcie chipowej.


Po zatwierdzeniu operacji kodem z SMS Identyfikator zostanie zmieniony.

JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BANKOWOŚCI?

 
Jak się logować w poszczególnych kanałach? Internet COK / IVR / SMS
plusbank24.pl/
m.plusbank24.pl
Aplikacja Mobilna plusbank24
Mam tylko Identyfikator nadany przez Bank  Logowanie Identyfikatorem nadanym przez Bank  Aktywacja Aplikacji Mobilnej  Identyfikatorem nadanym przez Bank  Logowanie Identyfikatorem nadanym przez Bank
Mam Identyfikator nadany przez Bank i ustawiony własny Alias  Logowanie własnym
Aliasem
Aktywacja Aplikacji Mobilnej  Identyfikatorem nadanym przez Bank Logowanie Identyfikatorem nadanym przez Bank
Mam ustawiony własny Identyfikator, nie mam ustawionego Aliasu Logowanie własnym Identyfikatorem  Aktywacja Aplikacji Mobilnej  własnym Identyfikatorem Logowanie własnym Identyfikatorem 
Mam ustawiony własny Alias i własny Identyfikator Logowanie własnym Aliasem  Aktywacja Aplikacji Mobilnej  własnym Identyfikatorem Logowanie własnym Identyfikatorem 

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X