FATCA W PLUS BANKU

INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI PLUS BANK S.A. Z FATCA
(FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) 

PLUS BANK S.A. informuje, iż od dnia 01.12.2015 r. obowiązuje ustawa z dnia 09.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z dnia 27.10.2015 r. poz.1712), zwana dalej „Ustawą”.


INFORMACJA OGÓLNA
Zgodnie z wymogami FATCA, PLUS BANK S.A. został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (http://www.irs.gov/) pod następującymi danymi:

Nazwa: PLUS BANK S.A.
Numer GIIN (Global Intermediary Identification Number): 8XTSBB.99999.SL.616
Model: 1 IGA
Status FATCA: Uczestnicząca Instytucja Finansowa (Registered Deemed Compliant FFI)


Umowa z dnia 07.10.2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z dnia 20.10.2015 r. poz. 1647) nakłada na Bank obowiązek identyfikacji, weryfikacji oraz raportowania Klientów dla celów FATCA. 

INFORMACJE DODATKOWE

Foreign Account Tax Compliance Act (dalej: FATCA) jest aktem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA).

Celem FATCA jest ograniczenie unikania opodatkowania przez amerykańskich podatników, którzy posiadają rachunki w zagranicznych (z perspektywy USA) instytucjach finansowych, a nie wykazują ich amerykańskim organom podatkowym.

Na podstawie przepisów Ustawy Bank od dnia 01.12.2015 r. pobiera od swoich Klientów oświadczenia o statusie FATCA, tj. o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika USA (dalej: „Oświadczenia”).

Identyfikacji będą poddane rachunki depozytowe Klientów Indywidualnych oraz Klientów Instytucjonalnych oraz rachunki kart kredytowych. W związku z powyższym Oświadczenia będą pobierane od Klientów posiadających oraz zakładających w/w rachunki.

BANK ZOBOWIĄZANY JEST DO:
  • weryfikacji wiarygodności Oświadczenia, 
  • realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej USA (za pośrednictwem organów podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej) danych dotyczących rachunku i jego posiadacza.
Bank może wystąpić do Klienta z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do weryfikacji wiarygodności Oświadczenia. Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego w ramach tego procesu ani dla celów klasyfikacji wg. FATCA.

Dokumenty

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu