IRP

INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY

W 2020 r. każdy podatnik powinien korzystać z indywidualnego rachunku podatkowego (IRP) do opłacania zobowiązań z tytułu podatków VAT (Nie dotyczy VAT-14), PIT i CIT.

Zlecenie płatności na IRP jest możliwe przez plusbank24 – kanał Internet oraz aplikację mobilną plusbank24.
Wykonanie przelewu do Urzędu Skarbowego na numer Indywidualnego Rachunku Podatkowego (IRP) przez plusbank24 – kanał Internet można przeprowadzić w poniższy sposób:
 1. Zaloguj się do Aplikacji Klienta
 2. Przejdź do zakładki Płatności, a następnie Przelewy
 3. Z bocznego menu wybierz Przelew podatku do US
 4. Wypełnij formularz
  • wprowadź symbol formularza lub płatności (można również wyszukać go na rozwijanej liście),
  • w przypadku płatności na formularze VAT (Nie dotyczy VAT-14), PIT i CIT ekran przeładuje się i pojawi się pole do wpisania numeru Indywidualnego Rachunku Podatkowego (IRP),
  • należy uzupełnić pozostałe dane formularza, zatwierdzić i zautoryzować operację.

 
PRZELEW MOŻNA RÓWNIEŻ WYKONAĆ Z APLIKACJI MOBILNEJ PLUSBANK24. 
Wykonanie przelewu do Urzędu Skarbowego na numer Indywidualnego Rachunku Podatkowego (IRP) przez Aplikację Mobilną plusbank24 można przeprowadzić w poniższy sposób:
 1. Zaloguj się do Aplikacji Mobilnej plusbank24
 2. Z bocznego menu wybierz Przelewy a następnie Podatkowy do US
 3. Wypełnij formularz
  • wprowadź lub wyszukaj podatek,
  • w przypadku wybrania podatku na formularze VAT (Nie dotyczy VAT-14), PIT i CIT pojawi się pole do wpisania numeru Indywidualnego Rachunku Podatkowego (IRP),
  • należy uzupełnić pozostałe dane formularza, zatwierdzić i zautoryzować operację.
 
 • OPŁATA ZA PRZELEW NA IRP JEST TRAKTOWANA JAK OPŁATA ZA PRZELEW DO URZĘDU SKARBOWEGO. 
 • Klienci instytucjonalni mają rozszerzoną możliwość wykonywania przelewów ze środków zgromadzonych na rachunku VAT z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła i VAT-u.
 • Numer Indywidualnego Rachunku Podatkowego (IRP) należy każdorazowo ręcznie wprowadzić na formatce przelewu podatku do Urzędu Skarbowego. Nie ma możliwości zapisania go w odbiorcach.
 • Nie ma możliwości importu pliku z przelewami, który zawiera Indywidualne Rachunki Podatkowe.
 • Nie można ustanowić zlecenia stałego na numer Indywidualnego Rachunku Podatkowego (IRP).

 

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu