Kontakt w sprawie zmiany warunków spłaty kredytu

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW SPŁATY KREDYTU ?

1. Wydrukuj i prawidłowo wypełnij WIOSEK O ANEKS
 • Wybierz przedmiot wniosku:
  • obniżenie wysokości rat wskazanych w umowie kredytu - max 12 mies.
  • wydłużenie całkowitego okresu kredytowania,
  • karencję tj. zawieszenie w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych kredytu – max 3 mies.
  • spłatę limitu kredytowego w rachunku w ratach przez stopniowe obniżanie limitu,
  • przekształcenie wymagalnego zadłużenia z tytułu braku spłaty rat i odsetek w zadłużenie niewymagalne,
   UWAGA
   Jeżeli kredyt został udzielony kilku kredytobiorcom, wniosek musi być wypełniony i podpisany przez każdego z nich zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku.
   Zgoda współmałżonka na zawarcie Aneksu wymagana jest każdorazowo jeżeli kredytobiorca pozostaje w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, chyba że w dniu udzielania kredytu w/w zgoda taka nie była wymagana.  

    
2. Wydrukuj i prawidłowo wypełnij OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE  i OŚWIADCZENIE O ŹRÓDLE SPŁATY KREDYTU
 
3. Przygotuj dokumenty potwierdzające zaistniałe problemy finansowe np.:
 • dokumenty potwierdzające poniesione, nieprzewidziane wydatki (np. koszty leczenia)
 • dokumenty potwierdzające zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację finansową (np. pożar, powódź, inne)
4. Dokumenty złóż w Oddziale Plus Bank SA lub zeskakuj i wyślij do aneksyrestrukturyzacyjne@plusbank.pl.
 

ADRES WYSYŁKI DOKUMENTÓW

PLUS  BANK  S.A. 
Centrum Restrukturyzacji i Windykacji,
ul. Zwierzyniecka 18,
60 – 814 Poznań.

​W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr. telefonu 61 846 14 67

Bank po otrzymaniu pełnego kompletu dokumentów podejmie działania w celu rozpatrzenia wniosku o zmianę warunków spłaty zadłużenia. O decyzji Banku zostaniesz poinformowany telefonicznie lub listownie.
X