Niezaprzeczalną zaletą Polecenia Zapłaty jest połączenie w jednej usłudze wygody zlecenia stałego z elastycznością przelewu jednorazowego. Z tej formy płatności najlepiej skorzystać w celu uregulowania należności, których kwota co miesiąc jest inna np. opłaty za telefon, elektryczność lub gaz. Wystarczy, że płatność raz zostanie aktywowana w formie Polecenia Zapłaty, a rachunki za dowolną usługę wierzyciela współpracującego z PlusBank będą płacić się automatycznie.


KORZYŚCI:

  • BEZPIECZEŃSTWO – za realizację przelewu odpowiada Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., oraz PLUS BANK S.A.
  • WYGODA – nie musisz pamiętać o terminach realizacji przelewów za faktury i rachunki.
  • CZAS – wierzyciel dostarcza kwotę faktury do Banku, a Bank opłaca ją w Twoim imieniu w wyznaczonym terminie.
  • KONTROLA NAD WYDATKAMI – wierzyciel wysyła do Ciebie fakturę dotyczącą płatności, a wykonany przelew możesz odwołać w terminie:
                 
  • 56 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku,  dla konsumentów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
  • 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego w przypadku pozostałych Płatników.

ABY AKTYWOWAĆ POLECENIE ZAPŁATY W SYSTEMIE PLUSBANK24 WYSTARCZY:

  • Wyrazić zgodę na Polecenie Zapłaty wypełniając odpowiedni formularz na zakładce „Płatności > Polecenia zapłaty > Nowa zgoda”.
  • Wydrukować  z Listy operacji zarejestrowaną przez Bank zgodę, podpisać i przekazać do Wierzyciela.
X