KORZYŚCI
  • Wygodnie i szybko zapłacisz za codzienne zakupy, bez konieczności noszenia portfela, szukania drobnych czy czekania na wydanie reszty

Jak zamówić naklejkę zbliżeniową?

  1. W aplikacji mobilnej plusbank24 z menu Wnioski wybierz Wniosek o kartę debetową/naklejkę zbliżeniową.
  2. W bankowości elektronicznej plusbank24.pl w zakładce Informacje – Wnioski – Wzory wniosków - Wniosek o wydanie karty debetowej/naklejki zbliżeniowej.
  3. W Oddziale Banku.
  4. W Centrum Obsługi Klienta pod numerem 801 44 55 66 lub 618 461 461.

O PRODUKCIE


Naklejka zbliżeniowa MasterCard to dodatkowy produkt, który umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych. Dzięki zminiaturyzowanej formie umieścisz ją na telefonie, odtwarzaczu MP3 lub innym ulubionym przedmiocie i zapłacisz w sklepach, zbliżając Naklejkę do czytnika oznaczonego  .

Opłata miesięczna nie jest pobierana w Koncie Efekt. Dla Konta Lider i Konta Plus opłata nie jest pobierana przypadku jeśli w bieżącym miesiącu rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartami debetowymi/ naklejkami zbliżeniowymi wydanymi do rachunku wyniosła min. 500 zł, w przeciwnym wypadku opłata za użytkowanie karty w Koncie Lider i w Koncie Plus wyniesie 3 zł
W przypadku utraty karty wydanej przez PLUS BANK S.A. (zagubienie, kradzież)  lub nieuprawnionego użycia/dostępu do karty należy niezwłocznie dokonać jej zastrzeżenia:
     1.  telefonicznie (zgłoszenia można dokonywać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu) pod numerem:
  • + 48 (61) 856 52 64 (centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe) dedykowane do zastrzegania kart) lub
  • + 48 828 828 828 (ogólnopolski telefon alarmowy Związku Banków Polskich) lub
     2.  osobiście w Oddziale Banku.
X