RACHUNEK A'VISTA

RACHUNEK A'VISTA

DLA KOGO?

 • Rachunki indywidualne dla:
  • Rezydenta lub nierezydenta posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych
  • Rezydenta będącego osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną
 • Rachunki wspólne dla:
  •  dwóch rezydentów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych
  • dwóch nierezydentów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych

 

KORZYŚCI:

 •  Możliwość gromadzenia  środków w walucie obcej
 • Swoboda dostępu do środków w każdym czasie

 

RACHUNEK DOSTĘPNY W WALUTACH: USD, EUR, GBP

 • Minimalne saldo rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP
 • Oprocentowanie zmienne 0,10%
 • Odsetki naliczane są od dnia wpłaty środków do dnia poprzedzającego ich wypłatę
 • Odsetki kapitalizowane są ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

Rachunek A’VISTA otwierany jest na czas nieokreślony na zasadach określonych w „Regulaminie prowadzenia rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych”.

FATCA W PLUS BANK S.A.

FATCA W PLUS BANK S.A.

CRS W PLUS BANK S.A.

CRS W PLUS BANK S.A.

ZŁÓŻ WNIOSEK W ODDZIALE

 
Złóż wniosek >

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu