RACHUNEK A'VISTA

RACHUNEK A'VISTA

DLA KOGO?

 • Rachunki indywidualne dla:
  • Rezydenta lub Nierezydenta posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Rezydenta będącego osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną.
 • Rachunki wspólne dla:
  •  dwóch Rezydentów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
  • dwóch Nierezydentów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 

KORZYŚCI:

 •  Możliwość gromadzenia  środków w walucie obcej
 • Swoboda dostępu do środków – możliwość wpłaty i wypłaty pieniędzy w każdym Oddziale

 

RACHUNEK DOSTĘPNY W WALUTACH: USD, EUR, GBP

 • Minimalne saldo na rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP
 • Oprocentowanie zmienne 0,10%
 • Odsetki naliczane są od dnia wpłaty środków do dnia poprzedzającego ich wpłatę
 • Odsetki kapitalizowane są ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

Rachunek A’VISTA otwierany jest na czas nieokreślony na zasadach określonych w „Regulaminie prowadzenia rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych”.

FATCA W PLUS BANK S.A.

FATCA W PLUS BANK S.A.

CRS W PLUS BANK S.A.

CRS W PLUS BANK S.A.

ZŁÓŻ WNIOSEK W ODDZIALE

 
Złóż wniosek >

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X