RACHUNEK A'VISTA

RACHUNEK A'VISTA

DLA KOGO?

 • Rachunki indywidualne dla:
  • Rezydenta lub nierezydenta posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych
  • Rezydenta będącego osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną
 • Rachunki wspólne dla:
  •  dwóch rezydentów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych
  • dwóch nierezydentów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych

 

KORZYŚCI:

 •  Możliwość gromadzenia  środków w walucie obcej
 • Swoboda dostępu do środków w każdym czasie

 

RACHUNEK DOSTĘPNY W WALUTACH: USD, EUR, GBP

 • Minimalne saldo rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP
 • Oprocentowanie zmienne 0,10%
 • Odsetki naliczane są od dnia wpłaty środków do dnia poprzedzającego ich wypłatę
 • Odsetki kapitalizowane są ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

Rachunek A’VISTA otwierany jest na czas nieokreślony na zasadach określonych w „Regulaminie prowadzenia rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych”.

FATCA W PLUS BANK S.A.

FATCA W PLUS BANK S.A.

CRS W PLUS BANK S.A.

CRS W PLUS BANK S.A.

ZMIANY W REGULACJACH PLUS BANK

ZMIANY W REGULACJACH PLUS BANK

ZŁÓŻ WNIOSEK W ODDZIALE

 
Złóż wniosek >

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X