O PRODUKCIE


KTO MOŻE OTRZYMAĆ KREDYT?

Każda osoba fizyczna mająca stałe źródło dochodów (także z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).


WALUTA I WYSOKOŚĆ KREDYTU

Kredyt udzielany jest w PLN, minimalna kwota kredytu to 20 000 PLN. Wysokość kredytu uzależniona jest od Twojej zdolności kredytowej oraz wartości nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu.


OKRES KREDYTOWANIA

Maksymalny okres kredytowania to 30 lat.


PRZEZNACZENIE KREDYTU MISZAKNIOWEGO > kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

budowę lub zakup wraz z wykończeniem i wyposażeniem domu jednorodzinnego
spłata kredytu mieszkaniowego w innym banku
zakup oraz wyposażenie i wykończenie mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym
remont domu lub mieszkania
zakup działki budowlanej
wykup mieszkania komunalnego i zakładowego
zakup domu letniskowego

ZABEZPIECZENIE KREDYTU  > zabezpieczeniem docelowym jest

hipoteka na kredytowanej nieruchomości lub na innej nieruchomości kredytobiorcy lub na nieruchomości osoby trzeciej
cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie trwania umowy kredytu


 zabezpieczeniem przejściowym do czasu ustanowienia hipoteki jest :


ubezpieczenie podwyższonego ryzyka w okresie do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz Banku w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym Bank ma podpisaną umowę o współpracy lub
poręczenie min. dwóch osób.

OPROCENTOWANIE KREDYTU

Oprocentowanie zmienne ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M oraz marżę Banku.

OPROCENTOWANIE

TABELA OPROCENTOWANIA

OPŁATY I PROWIZJE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

ZŁÓŻ WNIOSEK W ODDZIALE LUB TELEFONICZNIE


Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą:

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ:

pozostałe kredyty więcej

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X