SPŁATA KREDYTU

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW SPŁATY KREDYTU ?

1. Wydrukuj i prawidłowo wypełnij WIOSEK O ANEKS

 • Wybierz przedmiot wniosku:

  • obniżenie wysokości rat wskazanych w umowie kredytu - max 12 mies.

  • wydłużenie całkowitego okresu kredytowania,

  • karencję tj. zawieszenie w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych kredytu – max 3 mies.

  • spłatę limitu kredytowego w rachunku w ratach przez stopniowe obniżanie limitu,

  • przekształcenie wymagalnego zadłużenia z tytułu braku spłaty rat i odsetek w zadłużenie niewymagalne,

  • UWAGA
   Jeżeli kredyt został udzielony kilku kredytobiorcom, wniosek musi być wypełniony i podpisany przez każdego z nich zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku.
   Zgoda współmałżonka na zawarcie Aneksu wymagana jest każdorazowo jeżeli kredytobiorca pozostaje w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, chyba że w dniu udzielania kredytu w/w zgoda taka nie była wymagana.  

2. Wydrukuj i prawidłowo wypełnij OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE  i OŚWIADCZENIE O ŹRÓDLE SPŁATY KREDYTU.
 
3. Przygotuj dokumenty potwierdzające zaistniałe problemy finansowe np.:

 • dokumenty potwierdzające poniesione, nieprzewidziane wydatki (np. koszty leczenia)

 • dokumenty potwierdzające zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację finansową (np. pożar, powódź, inne)

4. Dokumenty złóż w Oddziale Plus Bank SA. 

ADRES WYSYŁKI DOKUMENTÓW

 

PLUS  BANK  S.A. 

Centrum Restrukturyzacji i Windykacji,
ul. Zwierzyniecka 18,
60 – 814 Poznań.


​W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr. telefonu 61 846 14 67

Bank po otrzymaniu pełnego kompletu dokumentów podejmie działania w celu rozpatrzenia wniosku o zmianę warunków spłaty zadłużenia. O decyzji Banku zostaniesz poinformowany telefonicznie lub listownie.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X