SPŁATA KREDYTU

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW SPŁATY KREDYTU ?

1. Wydrukuj i prawidłowo wypełnij WIOSEK O ANEKS

 • Wybierz przedmiot wniosku:

  • obniżenie wysokości rat wskazanych w umowie kredytu - max 12 mies.

  • wydłużenie całkowitego okresu kredytowania,

  • karencję tj. zawieszenie w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych kredytu – max 3 mies.

  • spłatę limitu kredytowego w rachunku w ratach przez stopniowe obniżanie limitu,

  • przekształcenie wymagalnego zadłużenia z tytułu braku spłaty rat i odsetek w zadłużenie niewymagalne,

  • UWAGA
   Jeżeli kredyt został udzielony kilku kredytobiorcom, wniosek musi być wypełniony i podpisany przez każdego z nich zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku.
   Zgoda współmałżonka na zawarcie Aneksu wymagana jest każdorazowo jeżeli kredytobiorca pozostaje w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, chyba że w dniu udzielania kredytu w/w zgoda taka nie była wymagana.  

2. Wydrukuj i prawidłowo wypełnij OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE  i OŚWIADCZENIE O ŹRÓDLE SPŁATY KREDYTU.
 
3. Przygotuj dokumenty potwierdzające zaistniałe problemy finansowe np.:

 • dokumenty potwierdzające poniesione, nieprzewidziane wydatki (np. koszty leczenia)

 • dokumenty potwierdzające zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację finansową (np. pożar, powódź, inne)

4. Dokumenty złóż w Oddziale Plus Bank SA. 

ADRES WYSYŁKI DOKUMENTÓW

 

PLUS  BANK  S.A. 

Centrum Restrukturyzacji i Windykacji,
ul. Zwierzyniecka 18,
60 – 814 Poznań.


​W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr. telefonu 61 846 14 67

Bank po otrzymaniu pełnego kompletu dokumentów podejmie działania w celu rozpatrzenia wniosku o zmianę warunków spłaty zadłużenia. O decyzji Banku zostaniesz poinformowany telefonicznie lub listownie.

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu