Aplikacja Mobilna plusbank24

Wygodny i łatwy dostęp do rachunków, kart, kredytów, lokat przy wykorzystaniu urządzen mobilnych typu smartfon czy tablet. 

Bankowość elektroniczna

Aplikacja Mobilna plus bank24

Aplikacja Mobilna plusbank24 to wygodny i łatwy dostęp do rachunków, kart, kredytów, lokat dla Klientów PlusBanku PRZY WYKORZYSTANIU URZĄDZEŃ MOBILNYCH TYPU SMARTFON CZY TEŻ TABLET.

Aby otrzymać dostęp do konta o każdej porze i w każdym miejscu wystarczy,  zainstalować na swoim  urządzeniu mobilnym (np. smartfon, tablet) aplikację plusbank24 pobraną ze sklepu właściwego dla danego systemu operacyjnego:
 
 

Płać rachunki korzystając z kodu QR

 
OPIS Teraz możesz płacić swoje rachunki szybko i wygodnie korzystając z kodu QR.
OPŁATY Opłaty za FotoPrzelew są zgodne z Tabelą Opłat i Prowizji Banku.
Kontem w PlusBanku, możesz płacić rachunki bez dodatkowych opłat za transmisję danych na terenie kraju, korzystając z aplikacji mobilnej plusbank24 w sieci Plus.
JAK PŁACIĆ RACHUNKI PZY UŻYCIU KODY QR?
Aby zapłacić rachunek w Plusie za pomocą kodu QR wystarczy kilka kroków:
 •  Zaloguj się w telefonie lub na tablecie do bankowości mobilnej Banku.
 •  Zeskanuj kod QR podany na rachunku.
 •  Zaakceptuj przelew zgodnie z komunikatami na ekranie telefonu lub tabletu.
WIĘCEJ KORZYŚCI? Otwórz konto w PlusBanku i obniżaj abonament w Plusie do 0 zł.
Pobierz aplikację mobilną plusbank24.

Łącz usługi PlusBanku i Plusa i oszczędzaj! Zobacz, ile możesz zyskać!
 

Funkcjonalność


Mobilna wersja plusbank24 zapewnia dostęp do najważniejszych informacji zgromadzonych na Twoim koncie bankowym. Za pomocą aplikacji możesz:
 •  Złożyć dowolny rodzaj przelewu w PLN, na dowolny nr rachunku (lub skorzystać z odbiorcy zdefiniowanego) w tym również Fotoprzelew (przelew z QR kodu).
 • Złożyć przelew w walucie obcej, również z wynegocjowanym kursem.
 • Wykonać jednorazowe doładowanie telefonu (dowolnego oraz wcześniej zdefiniowanego numeru).
 • Dodać/zmodyfikować/usunąć doładowanie cykliczne telefonu (dowolnego oraz wcześniej zdefiniowanego numeru).
 • Sprawdzać stan salda oraz dostępnych środków na rachunku.
 • Nadać nazwę własną dla rachunku.
 • Wysłać nr rachunku smsem i e-mailem.
 • Sprawdzić historię transakcji rachunku.
 • Sprawdzić historię transakcji na karcie debetowej.
 • Sprawdzić bieżące blokady na karcie debetowej.
 • Aktywować kartę debetową.
 • Założyć/modyfikować/zerwać lokatę.
 • Założyć/usunąć zlecenie stałe.
 • Złożyć wniosek do systemu Invoobill oraz sprawdzić listę wniosków i zawartych porozumień, zaakceptować żądanie płatności. 
 • Sprawdzić stan kredytu, jego harmonogram oraz historię.
 • Odczytywać wiadomości wysyłane z Banku, również promocje oraz ubezpieczenia i aktualności.
 • Złożyć wniosek np. zaświadczenie.
 • Zarządzać limitem transakcji bez autoryzacji.
 • Znaleźć najbliższy bankomat lub placówkę.
 • Skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta przez jedno kliknięcie.
 • Sprawdzić wykonywane czynności w dzienniku zdarzeń oraz operacjach.
 • Obsługiwać polecenia zapłaty.
 • Skorzystać z tabeli kursów walut.
 • Skorzystać z kalkulatora walutowego.
 • Skorzystać z kalkulatora kredytowego.
 • Zmienić wygląd graficzny aplikacji.
 • Możliwość złożenia operacji podlegającej wieloosobowej autoryzacji (wielopodpisowi).
 • Możliwość doautoryzowania operacji podlegającej wieloosobowej autoryzacji (wielopodpisowi).
 • Zapoznać się z wersją demonstracyjną aplikacji.

proces instalacji i aktywacji Aplikacji Mobilnej plusbank24


INSTALACJA APLIKACJI 
1. Wejdź do odpowiedniego sklepu: 2. Wyszukaj aplikację "plusbank24"
3. Pobierz i zainstaluj
 
AKTYWACJA APLIKACJI
Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji należy przejść szybki i krótki proces aktywacji, w którym zdefiniujesz hasło mobilne i PIN do autoryzacji transakcji.  Ostatnim krokiem jest aktywacja urządzenia w kanale Internet poprzez tradycyjną bankowość elektroniczną plusbank24.pl. Po zakończeniu procesu aktywacji można się bezpiecznie logować się do aplikacji mobilnej za pomocą 4 cyfrowego hasła mobilnego. Nadane hasło oraz PIN jest przypisane do urządzenia mobilnego, na którym nastąpiła aktywacja.
 
PROCES AKTYWACJI:
 • Po zainstalowaniu aplikacji na swoim urządzenie mobilnym naciśnij przycisk Aktywuj,
 • Wprowadź swój identyfikator z tradycyjnej bankowości elektronicznej z kanału Internet oraz pierwsze 4 znaki z hasła do kanału Internet,
 • Nadaj nowe hasło mobilne oraz PIN do autoryzacji transakcji,
 • Zaloguj się do kanału Internet i aktywuj urządzenie:
 
W bankowości elektronicznej plusbank24 po zalogowaniu się do swojego konta wejdź w link Mój Profil  na liście (po lewej stronie) kliknij w pozycję Urządzenia mobilne, która pozwala na zarządzanie listą urządzeń, na których jest aktywowana aplikacja mobilna. Aktywuj aplikację dla danego systemu operacyjnego na którym masz zainstalowaną aplikację.
 
 
Proces instalacji i aktywacji został zakończony i możesz bezpiecznie korzystać z mobilnej wersji systemu bankowości elektronicznej plusbank24 wszędzie tam gdzie tego potrzebujesz, bez konieczności logowania się do komputera.

FAQ


1. CZY PODCZAS AKTYWACJI MOGĘ UŻYĆ HASŁA STARTOWEGO LUB TYMCZASOWEGO DO KANAŁU INTERNET?
Podczas aktywacji aplikacji nie możesz używać hasła startowego/tymczasowego do kanału Internet, które otrzymałeś w SMSie z banku. Hasło do Internetu musi być uprzednio zmienione na własne hasło użytkownika.
W przypadku zapomnienia lub zablokowania hasła lub PINu mobilnego konieczna będzie dezaktywacja oraz ponowna aktywacja urządzenia, nie jest wymagana reinstalacja aplikacji.  
 
2. CZY MOGĘ KORZYSTAĆ Z APLIKACJI NA KILKU RÓŻNYCH URZĄDZENIACH MOBILNYCH?
Hasło mobilne oraz PIN jest ustanawiane do urządzenia, w związku z tym jeżeli chcesz korzystać z aplikacji mobilnej na kilku różnych urządzeniach musisz na każdym z nich przejść pełen proces aktywacji oraz nadać inne hasło mobilne i PIN autoryzacyjny.
 
3. CZY Z AKTYWNEJ APLIKACJI MOBILNEJ MOŻE KORZYSTAĆ KILKA OSÓB?
Z Aplikacji Mobilnej na danym urządzeniu może korzystać jedna osoba. Obsługiwanie aplikacji mobilnej przez inną osobę jest możliwe dopiero po dezaktywacji aplikacji przez osobę, która korzystała użytkownika aplikacji.
 
4.  JAK DEZAKTYWOWAĆ APLIKACJĘ MOBILNĄ?
Aplikację można dezaktywować z poziomu menu Ustawień dostępnych zarówno przed zalogowaniem jak i po zalogowaniu.
 
5.  CO POWINIENEM ZROBIĆ W PRZYPADKU ZAPOMNIENIA LUB ZABLOKOWANIA HASŁA I PINU AUTORYZACYJNEGO? 
W przypadku zapomnienia hasła mobilnego lub zablokowania go, konieczna będzie dezaktywacja aplikacji na urządzaniu (bez konieczności odinstalowywania samej aplikacji) oraz ponowne przejście całego procesu wraz z nadaniem nowego hasła mobilnego i PINu do autoryzacji.
 
6.  CZY MOGĘ KORZYSTAĆ Z APLIKACJI MOBILNEJ JEŻELI PIN AUTORYZACYJNY ZOSTAŁ ZABLOKOWANY?
W przypadku zablokowania PINu do autoryzacji transakcji, możesz korzystać z Aplikacji Mobilnej, ale w ograniczony sposób - nie będziesz mógł autoryzować operacji. Aby nadać nowy PIN konieczna będzie dezaktywacja aplikacji na urządzaniu (bez konieczności odinstalowywania samej aplikacji) oraz ponowne przejście całego procesu wraz z nadaniem nowego PIN.
 
7.  CZY MOGĄ ZMIENIĆ HASŁO MOBILNE LUB PIN AUTORYZACYJNY NA SWOIM URZĄDZENIU?
Po zalogowaniu do Aplikacji Mobilnej w sekcji ustawienia można zmienić zarówno hasło mobilne jak i PIN do autoryzacji. Należy pamiętać, że hasło i PIN jest przypisane/związane z urządzeniem.
 
 

Bezpieczeństwo


KORZYSTANIE Z APLIKACJI MOBILNEJ ZAPEWNIA BEZPIECZNY DOSTĘP DO PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH:
 • Dostęp do Aplikacji Mobilnej jest zabezpieczony 4-cyfrowym hasłem mobilnym nadanym w procesie aktywacji
 • Autoryzacja operacji odbywa się przez podanie 6-cyfrowego PINu
 • Ostatnim krokiem aktywacji jest potwierdzenie urządzenia w aplikacji Internet przy użyciu aktywnej metody autoryzacji (np. kod SMS). Nawet w przypadku, gdy niepowołana osoba ma dostęp do Twojego telefonu, pełna aktywacja nie jest możliwa.
 • Kilkukrotne podanie błędnego hasła skutkuje zablokowaniem dostępu do Aplikacji Mobilnej na danym urządzeniu
 • Kilkukrotne podanie błędnego PINu autoryzacyjnego skutkuje zablokowaniem możliwość autoryzacji w Aplikacji Mobilnej na danym urządzenie
 • Po 5 minutach bezczynności aplikacja wymaga ponownego podania hasła mobilnego w celu dalszego korzystania z części transakcyjnej, a po 7 minutach bezczynności następuje całkowite wylogowanie do menu głównego.
 • Komunikacja między Aplikacją Mobilną, a systemem transakcyjnym  Banku jest szyfrowana,
 • Z poziomu systemu bankowości elektronicznej można zarządzać urządzeniami, na których jest zainstalowana Aplikacja Mobilna, w tym w razie konieczności usunąć urządzenie z listy, co zaskutkuje brakiem możliwości korzystania z Aplikacji Mobilnej
 • Możliwość korzystania z rozbudowanego mechanizmu limitów dot wykonywania transakcji za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej

Dodatkowo dbając o Państwa bezpieczeństwo w plusbank24 udostępniliśmy możliwość sterowania dostępem do aplikacji mobilnej zainstalowanej na jakimkolwiek urządzeniu. Z poziomu ustawień plusbank24 można całkowicie zablokować dostęp do Aplikacji Mobilnej, wówczas przy próbie logowania z jakiegokolwiek urządzenia mobilnego posiadającego aktywną aplikację logowanie będzie niemożliwe.


PORADY DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ORAZ BEZPIECZNEGO ŚRODOWISKO PRACY:
 • Nikomu nie ujawniaj swojego hasła ani PINu autoryzacyjnego do Aplikacji Mobilnej, nie zapisuj też tych informacji, szczególnie w pamięci swojego urządzenia mobilnego
 • Hasło mobilne powinno być trudne do odgadnięcia, unikaj kombinacji składających się z tych samych cyfr lub z kilku następujących po sobie jak również znaczących dat (urodzin, ślubu itp.), hasło mobilne powinno być różne od kodu PIN do urządzenia
 • Dodatkowo rekomendujemy okresową zmianę hasła do aplikacji mobilnej, co 3 miesiące
 • Jeżeli utraciłeś urządzenie z zainstalowaną i aktywną Aplikacją Mobilną, niezwłocznie zdezaktywuj ją w bankowości elektronicznej. Jeżeli nie masz dostępu do internetu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta
 • Na bieżąco aktualizuj oprogramowanie swojego urządzenia
 • Zainstaluj program antywirusowy
 • Instalowane aplikacje pobieraj tylko z zaufanych źródeł, przed instalacją sprawdzaj ocenę oraz komentarze użytkowników
 • Korzystaj tyko z zaufanych sieci bezprzewodowych, unikaj publicznych i otwartych sieci Wi-Fi
 • Zabezpiecz dostęp do telefonu kodem blokady klawiatury
 • Twoje hasło mobilne do aplikacji powinno być różne od kodu PIN do urządzenia

Jeżeli korzystasz z urządzeń firmy Apple, w programie iTunes, z którym synchronizujesz swoje urządzenie wybierz opcję "Szyfruj kopię zapasową iPhone’a/iPada/iPoda” i ustaw hasło

Internet lajt

Do plusbank24 lajt możesz zalogować się przez smartfon lub tablet z dostępem do Internetu. Wystarczy, że do rachunku PLUS KONTO masz uruchomiony kanał Internet, a na urządzeniu mobilnym wpiszesz adres m.plusbank24.pl Do logowania należy używać tego samego identyfikatora oraz hasła, jak do kanału Internet. Plusbank24 lajt jest serwisem transakcyjnym zoptymalizowanym na urządzenia mobile, posiadającym niezbędne funkcjonalności do wygodnego korzystania z bankowości elektronicznej.


W SERWISIE MOŻNA WYKONAĆ M.IN:

 • przelew krajowy dowolny lub na rachunek wcześniej zdefiniowany,
 • podgląd listy lokat z możliwością zakładania/zrywania/modyfikacji,
 • doładowanie on-line telefonu komórkowego,
 • podgląd historii rachunku oraz listy blokad,
 • podgląd karty debetowych wraz z historią transakcji ,
 • podgląd operacji,
 • dostęp do ustawień


WYMAGANIA TECHNICZNE:

Aby móc korzystać z plusbank24 lajt Twoje urządzenie musi być wyposażone w mobilną przeglądarkę internetową obsługującą technologię HTML5, CSS oraz JavaScript. Należy pamiętać, że urządzenie mobilne musi mieć możliwość pracy w trybie wielozadaniowym, aby móc odczytać kod autoryzacyjny dostarczony przez Bank w formie SMS. Lista urządzeń/platform wspieranych przez plusbank24 lajt jest dostępna pod adresem http://jquerymobile.com/  wersja 1.4 biblioteki jQuery Mobile.


OPŁATY:

Czynności wykonane w plusbank24 lajt są traktowane jako czynności wykonane w kanale Internet w związku z tym nie jest pobierana żadna dodatkowa opłata za korzystanie z serwisu zoptymalizowanego na urządzenia mobilne lajt. Opłaty za czynności są taryfikowane wg bieżącej Taryfy Opłat i Prowizji dla kanału Internet i posiadanego rachunku.

DEMO:

Zachęcamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną serwisu dostępnej przez urządzenia mobilne pod adresem m.plusbank24.pl w zakładce plusbank24 Demo.

BEZPIECZEŃSTWO:

 • korzystanie z plusbank24 lajt zabezpieczone jest transmisją danych z wykorzystaniem protokołu SSL 128bit,
 • strona internetowa plusbank24 lajt jest zawsze poświadczona certyfikatem VeriSign Class 3 Extended Validation SSL, 
 • każde logowanie do plusbank24 lajt wymaga prawidłowego wprowadzenia indywidualnego identyfikatora i maskowanego hasła, 
 • istnieje możliwość zastosowania dodatkowej autoryzacji logowania jednorazowym kodem SMS, 
 • zlecenie transakcji jest autoryzowane jednorazowym kodem SMS.

Zalecamy aby urządzenie mobilne, z którego następuje logowanie do plusbankt24 lajt było zaufane i nie pochodziło od osoby trzeciej. Jeśli jest to możliwe należy stosować dodatkowa ochronę urządzenia mobilnego w postaci oprogramowania  antywirusowego oraz dodatkowej ochrony typu firewall. Podczas użytkowania urządzenia mobilnego należy zwracać uwagę czy połączenia do sieci Internet jest zaufane i bezpieczne np. poprzez udostępniane usługi operatorów telefonii komórkowej (EDGE, 3G, LTE) lub znane punkty dostępowe (Hot Point) WiFi. Należy unikać użytkowania urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet poprzez nieznane punkty dostępowe WiFi.
 

WSPIERANE SYSTEMY OPERACYJNE/PRZEGLĄDARKI

 • Apple iOS 4-8.1
 • Android 5.0 (Lollipop)
 • Android 4.4 (KitKat)
 • Android 4.1-4.3 (Jelly Bean)
 • Android 4.0 (ICS)
 • Android 3.2 (Honeycomb)
 • Android 2.1-2.3
 • Windows Phone 7.5-8.1
 • Blackberry 6-10
 • Blackberry Playbook (1.0-2.0)
 • Palm WebOS (1.4-3.0)
 • Firefox Mobile 18
 • Chrome for Android 18
 • Skyfire 4.1
 • Opera Mobile 11.5-12
 • Meego 1.2Tizen
 • Samsung Bada 2.0
 • UC Browser
 • Kindle 3, Fire, and Fire HD
 • Nook Color 1.4.1
 • Chrome Desktop 16-43
 • Safari Desktop 5-8
 • Firefox Desktop 10-38
 • Internet Explorer 8-11
 • Opera Desktop 10-25

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu