WIELOPODPIS

Plusbank24 umożliwia takie skonfigurowanie aplikacji dla firm, aby składane dyspozycje podlegały autoryzacji przez więcej niż jedną osobę. Pozwala również na zdefiniowanie maksymalnej kwoty, do której Klient może autoryzować składane dyspozycje.
 
<Bankowość elektroniczna

Wielopodpis

WIELOOSOBOWA AUTORYZACJA OPERACJI

Plusbank24 umożliwia takie skonfigurowanie aplikacji dla firm, aby składane dyspozycje podlegały autoryzacji przez więcej niż jedną osobę. Pozwala również na zdefiniowanie maksymalnej kwoty, do której Klient może autoryzować składane dyspozycje. Konfiguracja wieloosobowej autoryzacji operacji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Wieloosobowa autoryzacja jest dostępna dla wszystkich zleceń bankowych, jednak określenie schematów jest inne dla zleceń finansowych i niefinansowych.

Do operacji finansowych zaliczamy wszystkie dyspozycje,  które skutkują zmianą salda na rachunku:

 • przelewy
 • lokaty
  • założenie lokaty,
  • modyfikacja lokaty,
  • zerwanie lokaty.
 • zlecenia stałe:
  • utworzenie zlecenia stałego,
  • modyfikacja zlecenia stałego,
  • usunięcie zlecenia stałego.
 • faktury invoobil:
  • akceptacja żądania płatności.
 • polecenia zapłaty:
  • odwołanie zrealizowanego polecenia zapłaty. 
 • doładowanie telefonu
​Do operacji niefinansowych zaliczamy wszystkie dyspozycje,  które nie wpływają na saldo rachunku:
 • polecenia zapłaty:
  • dodanie zgody na polecenie zapłaty,
  • odwołanie zgody na polecenie zapłaty.
 • faktury invobill:
  • złożenie wniosku,
  • przedłużenie porozumienia,
  • odwołanie porozumienia.

 
Konsekwencją podziału operacji na finansowe i niefinansowe, jest zastąpienie koszyka przelewów koszykiem finansowym i koszykiem niefinansowym. Operacje zautoryzowane przez pierwszego Użytkownika otrzymują status „Autoryzowana” i trafiają, w zależności od typu, do koszyka finansowego lub koszyka niefinansowego, gdzie oczekują na kolejne autoryzacje. Innym miejscem, które umożliwia autoryzację operacji jest „Lista operacji” na zakładce „Operacje”.

Klient może zdefiniować dowolną ilość schematów wieloosobowej autoryzacji dla operacji finansowych oraz jeden schemat dla operacji niefinansowych. Ze schematem wieloosobowej autoryzacji może zostać powiązana dowolna ilość rachunków Klienta.
Aby skorzystać z funkcjonalności wieloosobowej autoryzacji Klient powinien w Oddziale prowadzącym rachunek złożyć Dyspozycję Konfiguracji Uprawnień do Autoryzacji. Klient otrzyma wiadomość SMS o aktywowaniu wieloosobowej autoryzacji operacji.

 


 

Jeśli jesteś zainteresowany produktem
skontaktuj się z naszym Doradcą Biznesowym

Kontakt z Doradcą Biznesowym
X