WIELOPODPIS

Plusbank24 umożliwia takie skonfigurowanie aplikacji dla firm, aby składane dyspozycje podlegały autoryzacji przez więcej niż jedną osobę. Pozwala również na zdefiniowanie maksymalnej kwoty, do której Klient może autoryzować składane dyspozycje.
 
<Bankowość elektroniczna

Wielopodpis

WIELOOSOBOWA AUTORYZACJA OPERACJI

Plusbank24 umożliwia takie skonfigurowanie aplikacji dla firm, aby składane dyspozycje podlegały autoryzacji przez więcej niż jedną osobę. Pozwala również na zdefiniowanie maksymalnej kwoty, do której Klient może autoryzować składane dyspozycje. Konfiguracja wieloosobowej autoryzacji operacji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Wieloosobowa autoryzacja jest dostępna dla wszystkich zleceń bankowych, jednak określenie schematów jest inne dla zleceń finansowych i niefinansowych.

Do operacji finansowych zaliczamy wszystkie dyspozycje,  które skutkują zmianą salda na rachunku:

 • przelewy
 • lokaty
  • założenie lokaty,
  • modyfikacja lokaty,
  • zerwanie lokaty.
 • zlecenia stałe:
  • utworzenie zlecenia stałego,
  • modyfikacja zlecenia stałego,
  • usunięcie zlecenia stałego.
 • polecenia zapłaty:
  • odwołanie zrealizowanego polecenia zapłaty. 
 • doładowanie telefonu
​Do operacji niefinansowych zaliczamy wszystkie dyspozycje,  które nie wpływają na saldo rachunku:
 • polecenia zapłaty:
  • dodanie zgody na polecenie zapłaty,
  • odwołanie zgody na polecenie zapłaty.

 
Konsekwencją podziału operacji na finansowe i niefinansowe, jest zastąpienie koszyka przelewów koszykiem finansowym i koszykiem niefinansowym. Operacje zautoryzowane przez pierwszego Użytkownika otrzymują status „Autoryzowana” i trafiają, w zależności od typu, do koszyka finansowego lub koszyka niefinansowego, gdzie oczekują na kolejne autoryzacje. Innym miejscem, które umożliwia autoryzację operacji jest „Lista operacji” na zakładce „Operacje”.

Klient może zdefiniować dowolną ilość schematów wieloosobowej autoryzacji dla operacji finansowych oraz jeden schemat dla operacji niefinansowych. Ze schematem wieloosobowej autoryzacji może zostać powiązana dowolna ilość rachunków Klienta.
Aby skorzystać z funkcjonalności wieloosobowej autoryzacji Klient powinien w Oddziale prowadzącym rachunek złożyć Dyspozycję Konfiguracji Uprawnień do Autoryzacji. Klient otrzyma wiadomość SMS o aktywowaniu wieloosobowej autoryzacji operacji.

 


 

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu