Lokaty STANDARDOWE

LOKATY STANDARDOWE w złotych polskich

O PRODUKCIE:
•    minimalna kwota lokaty wynosi 2.000 pln
•    automatycznie odnawialna na kolejny, taki sam okres
•    o stałej stopie procentowej – otwierana na: 1, 2, 3 i 6 miesięcy
•    o zmiennej stopie procentowej – otwierana na: 3, 6, 12, 18, 24 i 36 miesięcy

 

LOKATY PROGRESYWNE w złotych polskich:

O PRODUKCIE:
•    zakładane na okres 12 miesięcy, odnawialne
•    minimalna kwota lokaty wynosi 2 000 pln
•    oprocentowanie środków na lokacie jest zmienne, wzrastające z każdym miesiącem deponowania
•    lokaty progresywne (dynamiczne) pozwalają na wycofanie środków pieniężnych w dowolnym czasie
•    naliczenie odsetek od wypłacanego kapitału odbywa się według stopy procentowej obowiązującej dla ostatniego pełnego miesiąca utrzymania lokaty

LOKATY WALUTOWE STANDARDOWE

O PRODUKCIE:
•    minimalna kwota lokaty wynosi 1.000 usd, 1.000 eur, 1.000 gbp
•    automatycznie odnawialna na kolejny, taki sam okres
•    o stałej stopie procentowej – otwierana na: 1, 3 i 6 miesięcy
•    o zmiennej stopie procentowej – otwierana na: 12 miesięcy

 

ZŁÓŻ WNIOSEK W ODDZIALE LUB TELEFONICZNIE

 
Złóż wniosek >

Jeśli jesteś zainteresowany produktem
skontaktuj się z naszym Doradcą Biznesowym

Kontakt z Doradcą Biznes
X