RACHUNEK BIZNES to wygodny rachunek, zapewniający sprawne i skuteczne zarządzanie finansami Twojej Firmy.

KORZYŚCI:
 • NISKI KOSZT PROWADZENIA RACHUNKU
 • WYGODNE I TANIE PRZELEWY za pośrednictwem usługi Masowe Przelewy Wychodzące
 • ELEKTRONICZNA OBSŁUGA MASOWYCH PŁATNOŚCI PRZYCHODZĄCYCH - Usługa SIPP (System Identyfikacji Płatności Przychodzących)
 • REGULOWANIE STAŁYCH PŁATNOŚCI – Zlecenia Stałe, Polecenia Zapłaty

O produkcie

 
 • SZYBKI I ŁATWY DOSTĘP DO ŚRODKÓW za pośrednictwem elektronicznych kanałów, dzięki usłudze plusbank24
 • ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE NADWYŻEK PIENIĘŻNYCH - zgromadzone nadwyżki finansowe możesz w każdej chwili ulokować na depozytach negocjowanych lub Overnight.
 • Oferujemy PROWADZENIE RACHUNKU W WALUCIE POLSKIEJ LUB WALUTACH OBCYCH ( EUR, USD, GBP.)

dostępne rachunki firmowe

 • RACHUNEK BIEŻĄCY - (w tym podstawowy - wskazywany w Urzędzie Skarbowym) – rachunek firmy służący do przechowywania środków pieniężnych oraz dokonywania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością (z kontrahentami Posiadacza rachunku).
 • RACHUNEK POMOCNICZY - kolejny rachunek firmy, służący do przeprowadzania określonych i wyodrębnionych rozliczeń pieniężnych (np. rachunek do rozliczania wynagrodzeń, obsługa płatności masowych, fundusz remontowy, itp.).
 • RACHUNEK W FORMIE PAKIETU - rachunek umożliwiający korzystanie z określonych produktów i usług za zryczałtowaną opłatę.

kto może być posiadaczem rachunku


REZYDENT:

 • osoba prawna mająca siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadający zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu,
 • utworzone w Polsce przez nierezydenta oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa,
 • polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

NIEREZYDENT:
 • osoba prawna mająca siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu,
 • utworzone za granicą przez rezydenta oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa,
 • obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych i konsularnych.

ZŁÓŻ WNIOSEK W ODDZIALE LUB TELEFONICZNIE


Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą:

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ:

pozostałe rachunki

pozostałe rachunki więcej
X