Rachunek biznes

RACHUNEK BIZNES to wygodny rachunek, zapewniający sprawne i skuteczne zarządzanie finansami Twojej Firmy.

< Pozostałe rachunki Złóż wniosek >

Rachunek Biznes

O PRODUKCIE:

 • szybki i łatwy dostęp do środków za pośrednictwem elektronicznych kanałów, dzięki usłudze plusbank24
 • atrakcyjne oprocentowanie nadwyżek pieniężnych - zgromadzone nadwyżki finansowe możesz w każdej chwili ulokować na depozytach negocjowanych lub overnight.
 • oferujemy prowadzenie rachunku w walucie polskiej lub walutach obcych ( EUR, USD, GBP.)

KORZYŚCI:

 • niski koszt prowadzenia rachunku
 • wygodne i tanie przelewy za pośrednictwem usługi masowe przelewy wychodzące
 • elektroniczna obsługa masowych płatności przychodzących - usługa sipp (system identyfikacji płatności przychodzących)
 • regulowanie stałych płatności – zlecenia stałe, polecenia zapłaty

 

dostępne rachunki firmowe

 • RACHUNEK BIEŻĄCY - (w tym podstawowy - wskazywany w Urzędzie Skarbowym) – rachunek firmy służący do przechowywania środków pieniężnych oraz dokonywania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością (z kontrahentami Posiadacza rachunku).
 • RACHUNEK POMOCNICZY - kolejny rachunek firmy, służący do przeprowadzania określonych i wyodrębnionych rozliczeń pieniężnych (np. rachunek do rozliczania wynagrodzeń, obsługa płatności masowych, fundusz remontowy, itp.).
 • RACHUNEK W FORMIE PAKIETU - rachunek umożliwiający korzystanie z określonych produktów i usług za zryczałtowaną opłatę.

kto może być posiadaczem rachunku

REZYDENT:

 • osoba prawna mająca siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadający zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu,
 • utworzone w Polsce przez nierezydenta oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa,
 • polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.


NIEREZYDENT:

 • osoba prawna mająca siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu,
 • utworzone za granicą przez rezydenta oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa,
 • obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych i konsularnych.

Sprawdź nasze
inne produkty
X
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu