Praca w banku

Praca w banku

Wiemy, że o sukcesach firmy decyduje kompetentny, zaangażowany i usatysfakcjonowany zespół pracowników, którzy gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. Największym kapitałem naszego Banku są ludzie.

W PLUS BANK S.A. zatrudnionych jest blisko 1000 pracowników. Główną jednostką organizacyjną jest Centrala Banku z siedzibą w Warszawie. Poza tym Polskę podzielono na 5 Regionów. Każdym Regionem zarządza Dyrektor Regionalny. Dyrektorowi Regionalnemu podlega sieć sprzedaży, złożona z kilkunastu Oddziałów Operacyjnych z zatrudnionymi w nich: Dyrektorem Oddziału oraz Opiekunami, Doradcami Klienta, Stażystami.

W Departamentach Centrali Banku pracują ludzie z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży finansowej. Wielu z nich ma za sobą okres pracy oddziałowej. Są praktykami, dlatego często bardzo dobrze rozumieją problemy zgłaszane przez kolegów i koleżanki z sieci sprzedaży.

Szukając nowych pracowników poszukujemy osób, które wiążą karierę zawodową z obszarem finansów i są otwarte na nowe wyzwania. Od Kandydatów do Centrali zazwyczaj oczekujemy doświadczenia w pracy w obszarze, w którym chcieliby pracować. Doceniamy także zaangażowanie, dynamizm i kreatywność. Dlatego staramy się stwarzać możliwości rozwoju zawodowego osobom, które takiego doświadczenia nie posiadają. Takim osobom oferujemy pracę w Oddziałach Operacyjnych na stanowiskach Stażysta, Opiekun Klienta bądź w niektórych Departamentach Centrali Banku. Ponadto organizujemy praktyki i staże dla studentów wszystkich lat i trybów studiów. Ważne jest, aby Kandydaci charakteryzowali się wysoką kulturą osobistą, posiadali wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne oraz chcieli zdobywać nowe doświadczenia.

PLUS BANK S.A. będący rzetelnym i solidnym pracodawcą zapewnia swoim pracownikom:
 • zatrudnienie w stabilnej firmie,
 • dużą samodzielność,
 • bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • pracę w gronie profesjonalnych kolegów i koleżanek,
 • szkolenia wstępne i przemyślaną adaptację nowych pracowników,
 • czytelny system premiowy dla pracowników sieci sprzedaży,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość uczestniczenia w interesujących projektach zawodowych,
 • ciekawy pakiet socjalny (pakiet medyczny w LuxMed, karta MultiSport, ubezpieczenie grupowe).
 
Jeśli szukacie Państwo interesującej pracy dającej możliwości rozwoju i awansu, interesuje Was realizacja zadań w zgranym zespole, chcecie podnosić swoje kompetencje i odnosić, razem z nami, dalsze sukcesy zawodowe - zapraszamy do przejrzenia naszych aktualnych ofert pracy.
 

ROZWÓJ ZAWODOWY 

PLUS BANK S.A. jest miejscem pracy, w którym doceniamy wkład pracy każdej zatrudnionej osoby. O to, aby nasi pracownicy mogli się rozwijać dba Zespół Szkoleń oraz grupa trenerów wewnętrznych.
 
Trenerzy wewnętrzni na bieżąco koordynują szkolenia pracowników w Oddziałach Banku oraz osobiście realizują proces adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
 
Zespół Szkoleń organizuje i realizuje projekty szkoleniowe, które mają na celu podnoszenie kompetencji na wszystkich poziomach. Bardzo liczne szkolenia odbywają się drogą elektroniczną, Bank posiada własną platformę e - learningową z bogatą biblioteką e - szkoleń. Dzięki temu pracownicy na bieżąco mają dostęp do aktualnej wiedzy produktowej. Wieloletnie doświadczenie w tym obszarze skutkuje wyjątkową jakością szkoleń e - learningowych na polskim rynku szkoleń.
 
Poza tym nasi pracownicy (w latach 2007 - 2008 i 2009 – 2011) dwukrotnie brali udział w cyklach szkoleń współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Były to projekty:

 • „Podwyższanie kompetencji pracowników PLUS BANK S.A. drogą do rozwoju organizacji",
 • „Rozwój kadry menedżerskiej i pracowników PLUS BANK S.A. jako czynnik wzrostu konkurencyjności Banku".

Uczestniczyło w nich łącznie ponad 1350 osób. Wzięły one udział w 150 szkoleniach. Oba projekty realizowały cykl szkoleń tzw. miękkich (m.in. z takich obszarów jak sprzedaż, profesjonalna obsługa Klienta, kompetencje menedżerskie oraz osobiste, prowadzenie prezentacji). W trakcie szkoleń, oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej, można było także praktycznie ćwiczyć zdobyte umiejętności.
 

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X

Obowiązek informacyjny – przy przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, zwany dalej Bankiem.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres:
  Inspektor Ochrony Danych,04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 61A.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
  1. niezbędność do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy o pracę,
  2. udzielona zgoda,
  3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy,
  4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma.
 5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. upoważnionym pracownikom Banku odpowiedzialnym za realizacje procesu rekrutacji i doboru,
  2. procesorom, w związku ze zleconymi przez Bank działaniami realizowanymi w imieniu Banku.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych ani żadnym innym nieuprawnionym odbiorcom.
 7. Okres przetwarzania i przechowywania przez Bank Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest o czasu potrzebnego na realizację procesów rekrutacyjnych i wynosi 2 lata.
 8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych,
  3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  4. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  6. przeniesienia Pani/Pana danych osobowych.
 9. Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym, że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank, mają Państwo prawo wniesienia skargi. Skargę można kierować do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Od 25.05.2018 r. właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 11. Bank nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
 12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Rekrutacja – dane osobowe" lub na skrzynkę rekrutacja@plusbank.pl.
Zapoznałem/zapoznałam się