Praktyki

Praktyki

DROGI STUDENCIE!

Każdy z nas kiedyś zaczynał i był na Twoim miejscu. Dobrze wybrane praktyki, to dobra inwestycja w siebie, która może okazać się podstawą pierwszego sukcesu zawodowego. Chcemy pomóc Ci w dokonaniu wyboru najlepszego dla Ciebie.

Wierzymy, że praktyki to czas, który przynosi korzyść obydwu stronom. Nie tylko Ty się uczysz – uczymy się z Tobą i za Twoją sprawą, dlatego nie zwlekaj, zainwestuj w siebie w nas! 

CO CHCEMY CI ZAOFEROWAĆ?

Zapraszamy Cię na bezpłatne praktyki do Centrali Banku w Warszawie, w trakcie których będziesz miał możliwość rozwijania się w takich obszarach jak:
 • BANKOWOŚĆ DETALICZNA
 • BANKOWOŚĆ INSTYTUCJONALNA
 • ANALITYKA FINANSOWA
 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
 • RACHUNKOWOŚĆ I KSIĘGOWOŚĆ
 • MARKETING
 • ADMINISTRACJA
 • PRAWO
 • HR
 • IT
To co wyróżnia nas spośród innych firm to ludzie i panująca atmosfera pracy.
Praktyki w PLUS BANK S.A. to niepowtarzalna okazja nie tylko zdobycia cennego doświadczenia, ale również poznania i obserwowania w codziennej pracy wielu ciekawych osób.

Dołączyć do nas możesz przez cały rok akademicki oraz w trakcie wakacji. To od Ciebie zależy jak długo będzie trwała Twoja „przygoda” w PLUS BANK S.A., ponieważ najkrótszy czas trwania praktyk to jeden miesiąc.

Najlepszym praktykantom, w zależności od potrzeb kadrowych, oferujemy możliwość kontynuowania współpracy z nami w ramach płatnego stażu lub umowy o pracę. 
 

 

TY RÓWNIEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ CZŁONKIEM NASZEGO ZESPOŁU ...

Do odbycia praktyk w PLUS BANK S.A. zapraszamy studentów wszystkich lat i trybów studiów, którzy we współpracy z nami chcą wykorzystać w praktyce zdobytą w trakcie studiów wiedzę oraz współtworzyć z nami nową markę na rynku bankowości.

Największym kapitałem naszego Banku są ludzie - kompetentny, zaangażowany i zgrany zespół decyduje o naszych sukcesach. Dlatego nieważne, czy dopiero poszukujesz obszaru, który stanie się Twoją zawodową pasją, czy już dokładnie wiesz, czego szukasz i oczekujesz -liczy się Twój potencjał, entuzjazm i zapał, z jakim podejmujesz nowe zadania!

Ogółem w naszym Banku praktyki odbyło ponad 400 osób, bądź następny!

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ ...

W trakcie trwania praktyk, każdy student jest prowadzony przez merytorycznego opiekuna, właściwego dla danego Departamentu. Pod jego czujnym okiem pracuje nad różnymi projektami. Praktyki i staże odbywają się na wszystkich poziomach i we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Zachęcamy Cię do aplikowania!

Na twoje CV oraz list motywacyjny czekamy pod adresem: praktyki@plusbank.pl

Napisz nam, co Cię interesuje i jakie są Twoje merytoryczne oczekiwania wobec nas oraz w jakim terminie i w jakim mieście chciałbyś odbyć praktyki. My postaramy się dopasować Twoje kompetencje do odpowiedniego Zespołu.

Nasze bieżące oferty praktyk znajdziesz na naszej stronie w zakładce oferty praktyk i pracy, jak również w Biurach Karier współpracujących z nami Uczelni.

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM, JAK PRACUJĄ LUDZIE NA 5 Z PLUSEM

Jesteśmy dumni z faktu, że rok rocznie na odbycie praktyk w PLUS BANK S.A. decyduje się coraz liczniejsza grupa studentów i absolwentów. Zaufanie, którym nas darzycie zobowiązuje! 

Sprawdź nasze
inne produkty
X

Czym jest obowiązek informacyjny?

Kiedy aplikujesz, chcesz podjąć współpracę, podpisujesz umowę o pracę przekazujesz nam swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres, numer telefonu) masz prawo wiedzieć, dlaczego przetwarzamy Twoje dane.

Dlatego informujemy Cię o tym na podstawie tzw. obowiązku informacyjnego.

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „Rozporządzeniem”.

Informacja o administratorze

Administratorem Twoich danych osobowych jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (04-028), przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, zwany dalej „Bankiem”.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych, w sprawach dotyczących danych osobowych,  możesz kontaktować się pisząc na adres: PLUS BANK S.A. - Inspektor Ochrony Danych, 04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 61A lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na https://plusbank.pl („Kontakt z IOD”). Prawa przysługujące na gruncie RODO można realizować w szczególności pocztą tradycyjną, poprzez kontakt telefoniczny z infolinią Banku lub drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na www.plusbank.pl.

W przypadku naruszeń ochrony danych osobowych możesz kontaktować się mailowo pisząc na adres naruszenia@plusbank.pl.

W jakim celu, przez jaki okres oraz na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank gdy:

 • wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, wynikającego z obowiązujących przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Bank w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (dotyczy danych szczególnej kategorii) (art. 9 ust. 1 lit. b Rozporządzenia).

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Cel przetwarzania danych osobowych

Kogo dotyczy

Podstawa prawna

Okres przechowywania danych

Przeprowadzenie bieżącego procesu rekrutacyjnego - podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym;

Inne dane osobowe, gdy przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody.

kandydaci (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, staże, praktyki)

art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia (kandydaci umowa o pracę, staże, praktyki);

art. 6 ust. 1 lit. a i b  Rozporządzenia

(kandydaci umowa cywilno-prawna)

do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego (chyba że zawarto umowę) lub do momentu wycofania zgody (gdy przetwarzane są dane na podstawie zgody);

Przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych - podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do uczestniczenia
w przyszłych procesach rekrutacyjnych;

kandydaci (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, staże, praktyki)

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia

2 lata od złożenia aplikacji lub do momentu wycofania zgody (gdy przetwarzane są dane na podstawie zgody);

Zawarcie i realizacja umowy o pracę oraz wykonywania obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy oraz obowiązków wynikających z innych przepisów w tym w tym o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy 

pracownicy

art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia i art. 9 ust. 2 lit b Rozporządzenia (w zakresie szczególnych kategorii danych) 

w trakcie trwania stosunku pracy i przez max. 10 lat (osoby zatrudnione po 01.01.2019 r.) lub 50 lat (osoby zatrudnione przed 01.01.2019 r.) od dnia jego zakończenia;

wykonywania czynności związanych z obowiązkami pracownika, powierzaniem pracownikowi mienia pracodawcy, w tym ewentualną odpowiedzialnością porządkową pracowników, odpowiedzialnością pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone pracownikowi, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń, a także dla celów zarządzania personelem, przydzielania zadań, oceny pracownika, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz obsługi finansowej, administracyjnej i IT zatrudnienia oraz zapewnianie bezpieczeństwa na terenie placówek pracodawcy, w tym bezpieczeństwa informacji i przestrzegania tajemnicy bankowej

Pracownicy 

art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (tj. prawnie uzasadnione interesy Banku, które wynikają ze wskazanych celów)

do momentu przedawnienia roszczeń

Zawarcie i realizacja umowy cywilno-prawnej, w tym: sporządzenie dokumentacji związanej z zawartymi umowami, wypłata należności wynikających z umów;

osoby współpracujące  na podstawie umowy cywilnoprawnej

art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia

10 lat (osoby z którymi zawarto umowę po 01.01.2019 r.) lub 50 lat (osoby z którymi zawarto umowę przed 01.01.2019 r.) 

możliwość odbycia praktyk lub stażu w Banku na podstawie porozumienia zawartego z uczelnią wyższą 

Praktykanci,

Stażyści

art. 6 ust. 1 lit. b i c  Rozporządzenia

do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych (przepisy podatkowe lub księgowe) lub do momentu przedawnienia roszczeń

zawarcie i wykonywanie umowy o praktykę absolwencką oraz wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie odnoszącym się do osób odbywających praktykę absolwencką

Praktykanci 

art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia

do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych (przepisy podatkowe lub księgowe) lub do momentu przedawnienia roszczeń

Archiwizacja, dokumentacji dotyczącej umów cywilno-prawnych (dla celów emerytalno-rentowych) w tym zawierających dane przekazane przed i w trakcie zatrudnienia/zawarcia umowy cywilno-prawnej; 

pracownicy, osoby współpracujące  na podstawie umowy cywilnoprawnej, praktykanci, stażyści

art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia

10 lat (osoby z którymi zawarto umowę po 01.01.2019 r.) lub 50 lat (osoby z którymi zawarto umowę przed 01.01.2019 r.) 


Dochodzenie ewentualnych roszczeń i odszkodowań

kandydaci, pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, praktykanci, stażyści

art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (możliwość obrony i dochodzenie ewentualnych roszczeń i odszkodowań)

do momentu przedawnienia roszczeń 

Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zawarcie umowy pożyczki z ZFŚS 

pracownicy

art. 6 ust. 1 lit. c art. i 9 ust .2 lit. b (stan zdrowia) Rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (umowa pożyczki)

przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości a także do momentu okresu przedawnienia roszczeń

prowadzenia monitoringu wizyjnego  dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Bank na szkodę (w szczególności informacji stanowiących tajemnicę bankową)

pracownicy, oraz w odpowiednim zakresie:

osoby współpracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej, praktykanci, stażyści

art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (tj. prawnie uzasadnione interesy Banku, które wynikają ze wskazanych celów)

przez okres 3 miesięcy lub w uzasadnionych przypadkach do czasu zakończenia postępowania

prowadzenia innych form monitoringu, takich jak okresowy monitoring poczty elektronicznej i monitoring aktywności w sieci dla potrzeb zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego Banku

pracownicy, oraz w odpowiednim zakresie:

osoby współpracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej, praktykanci, stażyści

art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (tj. prawnie uzasadnione interesy Banku, które wynikają ze wskazanych celów)

przez okres 3 miesięcy lub w uzasadnionych przypadkach do czasu zakończenia postępowania

organizowanie i współfinansowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla członków rodziny lub partnerów pracowników (np. prywatna opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie)

pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia

do momentu wycofania zgody 

zamieszczenie wizerunku pracownika w  systemach informatycznych (np. Intranecie, Outlook), gdy zamieścić tam swoje zdjęcie


pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, praktykanci, stażyści

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

do momentu usunięcia zdjęcia, usunięcia systemu, likwidacji dostępu, ustania zatrudnienia

Komu możemy ujawnić Twoje dane?

W określonych sytuacjach możemy udostępnić lub powierzyć przetwarzanie Twoich danych podmiotom zewnętrznym. Często jest to niezbędne do realizacji umowy, spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zapewnienia świadczeń dodatkowych dla pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej lub członków ich rodzin.

Twoje dane osobowe możemy ujawnić następującym kategoriom odbiorców:

 • organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Państwowa Inspekcja Pracy, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • innym Bankom, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy o pracę, w tym wypłaty wynagrodzenia;
 • świadczącym usługi medyczne oraz realizującym benefity dla osób zatrudnionych;
 • podmiotom, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych lub udostępnił te dane na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT, firmy doradcze i audytorskie, kancelarie prawne, firmy archiwizujące, banki, firmy świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty współpracujące w zakresie dostępu do obiektów i infrastruktury; 
 • potencjalnym klientom, osobom składającym reklamacje, skargi, wnioski, w zakresie i w sytuacji, gdy udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązków służbowych lub wykonania umowy cywilnoprawnej (np. odpowiedź na pismo, zawarcie umowy, kontakty z kontrahentem);
 • podmiotom współpracującym z Bankiem w celu wykonywania umowy zwartej z tym podmiotem (np. dane osobowe mogą zostać ujawnione zakresie i w sytuacji, gdy udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązków służbowych lub wykonania umowy cywilnoprawnej np. kontakty i realizacji umowy którą zawarł Bank);
 • podmiotom współpracującym z Bankiem w celu zapewnienia świadczeń z ZFŚS;
 • podmiotom współpracującym z Bankiem w celu zapewnienia obsługi BHP, organizacji szkoleń i konferencji, ochrony ubezpieczeniowej, świadczeń medycznych lub świadczeń dodatkowych.

Ponadto Twoje dane tożsamościowe i kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, stanowisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres email) będą udostępniane kontrahentom (dostawcy usług, podmioty współpracujące z Bankiem) i klientom Banku w związku z wykonywaniem przez umowy o pracę lub innego rodzaju umowy na rzecz Banku. 

Twoich danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowych, chyba że  jest to niezbędne do wykonania czynności na Twoją prośbę (np. realizacja przelewu do państwa trzeciego, dokonywanie międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT).

Pozostałe informacje

Ponadto, informujemy, że przysługuje Ci prawo do: 

 • żądania dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzanie lub ich usunięcia;
 • żądania przeniesienia dostarczonych Bankowi danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody oraz przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Powyższe przeniesienie polega na otrzymaniu od Banku Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe;
 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Bank przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Bank przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w tych celach, chyba że Bank będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Banku ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne Bankowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem bądź ubiegasz się o pracę obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie przepisów prawa wskazanych powyżej w klauzuli informacyjnej. Ponadto, podanie danych w związku z zawieraną umową o pracę lub współpracę jest konieczne do jej zawarcia i wykonywania. Bez podania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy z Bankiem lub uczestniczenie w procesie rekrutacji. 

Podanie danych w zakresie w jakim są one zbierane na podstawie zgody jest dobrowolne. 

Pamiętaj, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Bank nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Zapoznałem/zapoznałam się
Drogi użytkowniku
Na stronie internetowej PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, pliki cookies (ciasteczka) używane są w celu zarządzania danymi użytkowników, uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania, opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych PLUS BANK S.A. W programie służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej np. Firefox, Chrome, Internet Explorer lub innej) w dowolnym momencie można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyłączyć obsługę plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że za dane osobowe mogą zostać uznane także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, złożeniem wniosku dotyczącego produktu bankowego, wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych gdy nie jesteś Klientem Banku itp.). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do korzystania z konta w bankowości elektronicznej. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej (dostęp do konta).
Przejdź do serwisu