Rekrutacja

Rekrutacja

PROCES REKRUTACJI

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta pracy i zdecydowałeś się odpowiedzieć na nasze ogłoszenie tutaj dowiesz się, jak przebiega w PLUS BANK S.A. proces rekrutacji oraz jak się do niego przygotować.

Nasze oferty pracy znajdziesz zarówno na tej stronie, jak również na internetowych portalach rekrutacyjnych (m.in. pracuj.pl, praca.pl, monster.pl). W przypadku zainteresowania pracą w Oddziale operacyjnym w obszarze związanym z obsługą klienta należy składać dokumenty aplikacyjne w Oddziałach Regionalnych.
 

SELEKCJA NADESŁANYCH APLIKACJI 

Jeśli znalazłeś interesującą Cię ofertę pracy prześlij do nas swoje CV oraz list motywacyjny. Z przyjemnością zapoznamy się z Twoją kandydaturą. Staramy się, aby kompetencje naszych Pracowników były jak najlepiej dopasowane do profilu stanowiska. Jednak nie obawiaj się przesłać do nas swojej aplikacji jeżeli nie posiadasz jeszcze bogatego doświadczenia. Wierzymy we wszystkich Kandydatów i przeznaczymy czas na analizę każdej kandydatury. Jeśli Twoje kompetencje nie będą odpowiadały profilowi stanowiska, na które prowadzona jest Rekrutacja, Twoja aplikacja zostanie umieszczona w bazie Kandydatów. Z tej bazy korzystamy w momencie uruchamiania kolejnych procesów rekrutacyjnych.
 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 

Jeśli Twoja aplikacja zostanie pozytywnie oceniona zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której możesz spodziewać się pytań dotyczących Twojego wykształcenia, dotychczasowych doświadczeń, osiągnięć i planów zawodowych. Ponieważ chcielibyśmy jak najlepiej dopasować nowego pracownika do naszej firmy, potrzeb stanowiska oraz zespoły do którego trafi - na rozmowie kwalifikacyjnej zwracamy również uwagę na predyspozycje osobowościowe.
Pamiętaj, że w trakcie rozmowy również Ty możesz zadawać pytania. Jest to doskonała okazja żeby dowiedzieć się za co będziesz odpowiedzialny na danym stanowisku, jak może przebiegać Twoja kariera, jaka jest nasza kultura organizacyjna i jaka atmosfera pracy panuje w Banku.
 

TESTY KOMPETENCYJNE 

Wiemy jak ważne jest, aby kompetencje Pracowników były jak najlepiej dopasowane do profilu danego stanowiska, dlatego też w zależności od specyfiki stanowiska wzbogacamy proces rekrutacji o dodatkowe etapy pozwalające na dokładniejsze poznanie Kandydatów i dopasowanie ich kompetencji do potrzeb organizacji:
 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
 • WYWIAD TELEFONICZNY
 • TESTY PSYCHOMETRYCZNE
 • TESTY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
 • PRÓBKI PRACY

SPRAWADZANIE REFERENCJI 

W uzasadnionych przypadkach możemy również poprosić o listę osób z poprzednich miejsc pracy, które będą mogły udzielić Ci referencji.
 

INFORMACJA ZWROTNA 

Wszystkie osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną otrzymają informację zwrotną, bez względu na wynik procesu rekrutacji. Wybranych Kandydatów zaprosimy do podpisania umowy o pracę.
 

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X

Obowiązek informacyjny – przy przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, zwany dalej Bankiem.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres:
  Inspektor Ochrony Danych,04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 61A.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
  1. niezbędność do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy o pracę,
  2. udzielona zgoda,
  3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy,
  4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma.
 5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. upoważnionym pracownikom Banku odpowiedzialnym za realizacje procesu rekrutacji i doboru,
  2. procesorom, w związku ze zleconymi przez Bank działaniami realizowanymi w imieniu Banku.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych ani żadnym innym nieuprawnionym odbiorcom.
 7. Okres przetwarzania i przechowywania przez Bank Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest o czasu potrzebnego na realizację procesów rekrutacyjnych i wynosi 2 lata.
 8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych,
  3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  4. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  6. przeniesienia Pani/Pana danych osobowych.
 9. Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym, że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank, mają Państwo prawo wniesienia skargi. Skargę można kierować do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Od 25.05.2018 r. właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 11. Bank nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
 12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Rekrutacja – dane osobowe" lub na skrzynkę rekrutacja@plusbank.pl.
Zapoznałem/zapoznałam się