Wyniki wyszukiwania

Szukaj ofert

Drzwi Naszego Banku są otwarte zarówno dla osób z doświadczeniem zawodowym, jak również osób stojących u progu kariery zawodowej.

Czego szukasz?

Wyniki wyszukiwania

Brak wyników.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X

Obowiązek informacyjny – przy przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, zwany dalej Bankiem.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres:
  Inspektor Ochrony Danych,04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 61A.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
  1. niezbędność do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy o pracę,
  2. udzielona zgoda,
  3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy,
  4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma.
 5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. upoważnionym pracownikom Banku odpowiedzialnym za realizacje procesu rekrutacji i doboru,
  2. procesorom, w związku ze zleconymi przez Bank działaniami realizowanymi w imieniu Banku.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych ani żadnym innym nieuprawnionym odbiorcom.
 7. Okres przetwarzania i przechowywania przez Bank Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest o czasu potrzebnego na realizację procesów rekrutacyjnych i wynosi 2 lata.
 8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych,
  3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  4. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  6. przeniesienia Pani/Pana danych osobowych.
 9. Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym, że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank, mają Państwo prawo wniesienia skargi. Skargę można kierować do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Od 25.05.2018 r. właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 11. Bank nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
 12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Rekrutacja – dane osobowe" lub na skrzynkę rekrutacja@plusbank.pl.
Zapoznałem/zapoznałam się